sluiten

Continu verbeteren


Meer rendement bij verbeteren
Vierdaagse opleiding voor het systematisch verbeteren van uw eigen werk, klantgericht handelen en toepassen van meetinstrumenten.
Doelgroep: medewerkers die verbeteracties tot een goed einde willen brengen.

Bij het succesvol verhelpen van problemen is systematische benadering een belangrijk hulpmiddel. Het helder krijgen van het probleem door een gedegen analyse, het zoeken van oorzaken en het komen tot creatieve oplossingen verhogen de slaagkans van de voorgenomen verbetering. Daarbij is het van belang dat degene die de verbeteringen doorvoert in teamverband kan werken en over voldoende vaardigheden beschikt om de aangereikte systematiek te hanteren. Inschrijven als team heeft meerwaarde.

Leerdoelen
Het doel van deze opleiding is uitvoerende medewerkers kennis en inzicht te geven om klantgericht en probleemoplossend te handelen. De basis daarvoor is het leren denken in processen die afdelingsoverschrijdend zijn. Tijdens de opleiding komt dan ook de benodigde kennis aan bod over systematisch verbeteren. U leert meetinstrumenten en -technieken toepassen. Doordat de deelnemers in teams opdrachten uitvoeren, oefenen zij tegelijkertijd in het samenwerken.