sluiten

Samenwerking in de vorm van ketens, allianties en netwerken


Veel ondernemingen verplaatsen activiteiten naar lage lonen landen en houden ontwerp, marketing, verkoop, administratie en distributie hier in Nederland. Offshoring en outsourcing zijn dan ook hot. Bedrijven die uitbesteden vermoeden tegen een lagere kostprijs te kunnen produceren en daarmee een gunstige concurrentiepositie op te bouwen. Dat blijkt vaak niet te kloppen. Uitbestedende bedrijven zijn niet innovatiever en hun operationele prestaties zijn niet beter dan andere. Vaak leidt uitbesteding zelfs tot een lager rendement!