sluiten

Duurzaam Innoveren met de DOSIT methodiek


Duurzaam Ondernemen vraagt een zorgvuldige afweging tussen de effecten van de voorgenomen acties in je organisatie op arbeidsomstandigheden, milieu en financiën. Om keuzes te kunnen maken is zorgvuldige beoordeling op deze drie aspecten van belang. Ware duurzaamheid komt in ieder geval tot uiting in de continuïteit van je organisatie. De DOSIT-methodiek (Duurzaam Ondernemen door Selectie van Innovatieve Technologie) gaat van dit vertrekpunt uit. Eindelijk een methode die ook de financiële impact meeneemt, zonder moralistisch te zijn.