sluiten

Auditen met effect


Leren uitvoeren van interne doorlichtingen
Vijfdaagse opleiding voor medewerkers en (kwaliteits)managers die elkaar ondersteunen en bij elkaar interne audits uitvoeren.

Auditen met Effect is een opleiding waarmee u de doeltreffendheid en efficiëntie van uw organisatie vergroot. U leert interne audits uitvoeren, rekening houdend met ISO-normen, kwaliteitskosten en bedrijfskundige aspecten.
Bij het auditen is het van groot belang dat degene die de doorlichting uitvoert (de auditor) een zekere onafhankelijkheid heeft en niet gehinderd wordt door bedrijfsblindheid. Daarnaast moet de auditor over voldoende vaardigheden beschikken om een audit succesvol uit te voeren.

Leerdoelen
De opleiding Auditen met Effect heeft tot doel het inzicht te vergroten en de vaardigheid te ontwikkelen in het doorlichten van bedrijfsprocessen.
Na afloop zijn de deelnemers in staat om
•    als lid van een auditteam een interne audit uit te voeren op een wijze zoals omschreven in de NEN-ISO-9001:2008-norm
•    de basistechnieken van het interviewen, presenteren en rapporteren toe te passen

Na de training kan de groep (kwaliteits)managers verdergaan met het doorlichten van de eigen organisatie, waarin eventueel een van de externe collega's wordt ingezet.