sluiten

Kwaliteit: een zorg van mensen - themacahier van TQC

In dit themacahier laten de auteurs zien dat kwaliteitszorg een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hetgeen ook gevolgen had voor de kwaliteitsfunctie binnen de organisatie en voor de taken en verantwoordelijkheden van werknemers in het algemeen. In dit cahier wordt eerst een overzicht gegeven van de evolutie die kwaliteitszorg heeft doorgemaakt: van het ontwerpgerichte kwaliteitsmanagement naar het procesgerichte en van het operationele naar het strategische. Daarna wordt ingegaan op de veranderingen die de verschillende managementniveaus en de kwaliteitsfunctionaris in het bijzonder hebben ondergaan parallel aan deze evolutie. Ter afsluiting wordt een tweetal specifieke instrumenten belicht die een rol kunnen spelen in het proces van invoering van integrale kwaliteitszorg.

Walter Koeleman
José Gieskes
Olaf Fisscher
TQC (1993)
Pagina's: 54

Meer informatie