sluiten

Kwaliteit: een continu proces - themacahier van SKT en TQC

Dit boekje bevat een artikelenreeks met visies van leden van Stichting Kwaliteit Twente en Twente Quality Centre over een breed scala aan relevante beleidsaspecten. Zo worden de relatie tussen ISO en IKZ belicht, worden vakmanschap, leiderschap en dynamisch kwaliteitsmanagement besproken, en gaat het om de samenhang tussen kwaliteitsacties en personeelsbeleid. Ook de klantgerichtheid en de relatie tussen IKZ en maatschappelijke omgeving komen aan de orde. De auteurs hopen dat de inhoud van de bundel een eye-openende en verwijzende functie vervult.

In totaal 11 artikelen.
Aantal pagina's: 44
SKT en TQC (1994)

Meer informatie