sluiten

Risk-based compliance management met ISO 19600

Compliance wordt steeds complexer door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving, maar ook steeds belangrijker omdat het de basis is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bepalend voor het imago van de organisatie. Een mondiaal geaccepteerd referentiekader voor wat ‘goed’ compliance management inhoudt, is daarom een belangrijke benchmark voor organisaties en toezichthouders. In dit artikel belangrijke facetten van ISO 19600, inclusief vervolgstappen voor 2015.


Eind 2014 is de internationale richtlijn ISO 19600 ‘Compliance management systems – Guidelines’ gepubliceerd en overgenomen als Nederlandse NEN-ISO. Vanuit Nederland is actief bijgedragen aan de ontwikkeling hiervan. Compliance staat hoog op de agenda bij veel organisaties in de (semi)publieke en private sector. Dat er nog het nodige valt te verbeteren op dit terrein bleek ook in 2014 weer uit de berichtgeving over bijvoorbeeld steekpenningen, niet toegestane prijsafspraken en overtreding van privacywetgeving.

Auteurs: drs. D. Hortensius en drs. M. Veltheer
Publicatie: Tijdschrift  voor Compliance (april 2015)