sluiten

Duurzaam Ondernemen 3.0 - Jan Venselaar

 

Bij duurzaam ondernemen 3.0 staat de visie op de toekomst voorop.
Bedrijven zijn alleen succesvol als ze zich echt oriënteren op wat de toekomst brengt en vraagt.
Duurzaam ondernemen is dan niet alleen maar het produceren van iets duurzaams. Het is rekening
houden met alle aspecten, factoren en voorwaarden die bij ondernemen spelen. Het gaat
niet om iets aardigs doen voor de maatschappij maar inspelen op keiharde toekomstige maatschappelijke
en economische ontwikkelingen en de randvoorwaarden die deze zullen gaan stellen.
Dat kan betekenen een verminderde beschikbaarheid van grondstoffen, eisen over hoe producten
worden gemaakt, inkomen voor mensen dat daarmee gegenereerd moet kunnen worden. Aan
die randvoorwaarden moet je als bedrijf voldoen om ook straks ‘volhoudbaar’ te zijn, een andere
term voor duurzaam. Doe je dit niet, dan heeft je bedrijf op termijn geen bestaansrecht meer.

Duurzaamheidsfactoren en -aspecten moeten bij organisaties meespelen in commerciële en
strategische afwegingen en de keuzes die ze maken. Daarbij moeten ze voldoende breed en
toekomstgericht kijken. Elk bedrijf dat alleen met het hier en nu bezig is en zich uitsluitend
focust op winst op de korte termijn, heeft geen toekomst.