sluiten

Veel bedrijven staan niet stil bij partnerkeuze

 

Lector Total Quality Management in Organisatienetwerken Gerard Berendsen, verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, doet onderzoek naar succesvolle samenwerking tussen bedrijven. Isabel van Dijk, hoofd KAM bij Twence Afvalverwerking vroeg hem naar zijn meest recente inzichten. ´Een lectoraat op een hogeschool laat zich niet één op één vergelijken met een hoogleraarschap aan een universiteit. Bij een lectoraat gaat het om toegepast onderzoek met als doelgroep het bedrijfsleven. Vanuit mijn lectoraat doen we onderzoek naar toepassing en verspreiding van en do's and dont's bij organisatienetwerken. En de invloed van het volwassenheidsstadium van de organisaties in het netwerk. Het meest opmerkelijke van wat ik tot dusverre tijdens mijn onderzoek heb aangetroffen is dat veel bedrijven onvoldoende stil staan bij de juistheid van hun partnerkeuze. Voor de toekomst acht ik ketenintegratie voor bedrijven van levensbelang. Ik zie een trend van de gerichtheid op prijs naar kwaliteit, naar flexibele organisaties, naar verantwoordelijke organisaties (maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen) naar samenwerkende organisaties.'

Zijn studie Biologie inspireert Gerard Berendsen nog steeds bij het onderzoek dat hij nu doet in het bedrijfsleven. Als bioloog ziet hij parallellen tussen enerzijds biologische processen en concepten en anderzijds wat zich afspeelt in het bedrijfsleven. 'De evoloutietheorie leert ons dat de sterkste en meest aan hun omgeving aangepaste soorten overleven. Parallel hieraan kun je je afvragen: waarom overleeft het ene bedrijf wel en het andere niet? Of wat maakt het ene bedrijf succesvol en het andere niet? Hoe ontstaan succesvolle symbioses? Samenwerking tussen bedrijven in netwerken en allianties wordt steeds belangrijker. Ecologische processen corrigeren elkaar totdat er een balans ontstaat. Dat zie je ook bij de samenwerking tussen organisaties.' Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking in de regio Twente is het Streekziekenhuis Midden Twente (SMT). Een ander voorbeeld is te vinden in de bouw: TEHA Elementengroep uit Haaksbergen.