sluiten

Strategisch zwaartepunt verschilt per alliantie. Grondige analyse noodzaak bij strategische allianties maar geen garantie voor succes

Samenwerking tussen twee of meer zelfstandige bedrijven komt in veel verschijningsvormen voor. Voorbeelden zijn: joint ventures, consortia, co-marketing, co-ontwikkeling en licentie-overeenkomsten. Redenen tot samenwerking lopen uiteen: creëren van nieuwe markten, besparen van kosten, bekorten van time-to-market, verwerven van know-how, spreiden van risico’s, of combinaties daarvan.
In 1996 toonde grootschalig internationaal onderzoek aan dat tot 70% van alle pogingen tot alliantie schipbreuk lijden. Verstoorde relaties waren daarvan veruit de belangrijkste oorzaak.
Om te komen tot een succesvolle alliantie wordt de partner getoetst op harde criteria als marktpositie, kennisniveau, financiële situatie, produktie-capaciteit etcetera. Toch blijft de finale keuze een kwestie van goed gevoel en wederzijds vertrouwen. Dat beaamt ook prof. drs. Pieter Bouw, ex president-directeur van KLM. Zijn praktijkervaringen geven een indringend beeld van de veelzijdige overwegingen die bij de KLM een rol speelden bij het al dan niet aangaan van strategische allianties.