sluiten

Op weg naar kwaliteit in een zorgonderneming. Verbetering en innovatie bij het Streekziekenhuis Midden-Twente

 

Het artikel gaat in op de wijze waarop de professionals en de ziekenhuisorganisatie tot samenwerking worden gestimuleerd. Immers om in te spelen op een veranderende omgeving is naast een flexibele organisatiestructuur ook een cultuur nodig waarin men openstaat voor veranderingen. Innovatie en kwaliteit zijn hierbij de sleutelbegrippen. Cruciaal voor een optimale prestatie is de medewerking van alle partijen. De specialisten zijn in maatschappen georganiseerd en staan daardoor op enige afstand van de ziekenhuisorganisatie. Afdwingen van deze medewerking is, zo dit al raadzaam zou zijn, in deze situatie volstrekt onmogelijk.