sluiten

Wet- en regelgeving: belemmering of stimulans voor innovatie?

 


Over de pro’s en contra’s van compliance organiseerde Gerard Berendsen samen met Link Magazine een rondetafeldiscussie, met wetenschappers en ‘compliance officers’ uit de praktijk. Half maart zaten om tafel in Arnhem:

Of de verplichting om compliant te zijn innovatie stimuleert of afremt, hangt af van de timing. Komt regelgeving te laat, dan is het belemmerend. Worden normen te vroeg vastgesteld, dan komen sommige opties voor nieuwe technologie niet meer tot wasdom.
Regelgeving stimuleert efficiëntie en milieubewustheid, maar heeft ook zijn schaduwkanten.
Wat betreft de zin van toezicht: de angel zit ’m in de bewijslast (het aantonen van compliance) en in handhaving.
Eisen die ondernemingen aan elkaar stellen in termen van risicobeheersing nemen voortdurend toe. De vraag is of normen en regelgeving achterlopen en daarom minder zinvol zijn.

Artikel in Link, april 2012