sluiten

Cloud Computing - Wim Smit


In memoriam Wim Smit

Cloud en grid computing zijn veel gebezigde, maar nog vrij onbekende termen. Terwijl er zeer interessante business designs en verdienmodellen voor bedrijven mee mogelijk zijn. Reden voor Wim Smit (HAN Smart Business Center) er een notitie over te publiceren, waarin hij gedetailleerd uitleg geeft over de verschillen, overeenkomsten en de toepassingen van de twee termen.
Cloud en grid computing zijn bedoeld om kennis en computerresultaten te delen. Organisaties kunnen daarmee het innovatieproces en de introductie van nieuwe producten naar de markt versnellen, en kosten besparen. Bovendien wordt het vinden van de juiste business partners en launching customers eenvoudiger.

Cloud Computing
Organisatiedeskundigen noemen cloud computing een facilitator en enabler voor veranderingen in de organisatie. De grote hoeveelheid kennis in een ‘cloud’ stimuleert mensen zich af te vragen: ben ik wel verstandig bezig en hoe doen mijn concurrenten het? Benchmarking wordt een stuk eenvoudiger. Gebruik van cloud computing kan bureaucratie in organisaties aanzienlijk verminderen, en daarmee ook substantieel de kosten.
Cloud computing heeft vooral te maken met de verschillende lagen die bestaan tussen een computergebruiker en de server. Een simpele definitie van cloud computing: het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals stroom uit het elektriciteitsnet. De gebruiker hoeft dus geen eigen pc en software meer te hebben en ook niet meer over bepaalde applicatiesoftware te beschikken. Alles kan op afstand worden ingehuurd. Hij dient alleen een mogelijkheid te hebben om op internet te komen met bijvoorbeeld een intelligent keyboard en display.

Grid Computing
Bij grid computing is er sprake van een netwerk van verschillende computers, meestal pc’s die via internet met elkaar verbonden kunnen worden, en software, berekeningen en gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De pc’s vormen als het ware één grote computer met parallel werkende pc’s. Voor de gebruikers lijkt het dus dat zij een veel grotere computer ter beschikking hebben. In de begintijd van het computertijdperk bestond dit concept ook al en sprak men over parallelle digitale computers, waar de rekenlast over verdeeld werd om aanzienlijke snelheidswinst te bereiken.

Wim Smit , juni 2011