sluiten

Bondgenootschappen in beeld - een onderzoek naar werking van netwerken

 

Organisaties hebben één duidelijk doel voor ogen: het adequaat bedienen van markten en klanten. Organisaties kunnen dat steeds minder alleen op eigen kracht. De vraagstukken zijn te complex, de concurrentie is alom, de dynamiek in de economie is te groot. Daarom hebben organisaties in deze economisch moeilijke tijden bondgenoten hard nodig. In de praktijk zien we dan ook een toename van genootschappen door de vorming van allianties, ketens en organisatienetwerken. Organisatienetwerken zijn te typeren als drie of meer in teamverband werkende partijen. Bondgenoten die samen de reis onderweg naar morgen durven aan te gaan. Een reis die veelbelovend lijkt, maar die ook niet geheel vrij is van gevaren. Hoe ga je daarmee om? Kwaliteitsmanagement biedt hierbij hulp. Daarvoor is grondige kennis van de totale keten en de inrichting van het organisatienetwerk nodig. En is het nodig om vanuit een bedrijfskundige invalshoek te kijken naar de grenzen van organisaties en de raakvlakken die daartussen zitten. De beheersing van deze raakvlakken en het wegnemen van barrières is cruciaal. Daarvoor zijn bedrijfskundige instrumenten in te zetten. Maar niet alle instrumenten zijn altijd nuttig of geschikt. Het gebruik daarvan is afhankelijk van het verbetervermogen en leervermogen van de betrokken organisaties. Het verbetervermogen van deze afzonderlijke bondgenoten bepaalt of verbeterslagen efficiënt en effectief verlopen en of het netwerk in zijn geheel beter functioneert en presteert.

In ons betoog nemen we u graag mee op reis naar het land van organisatienetwerken. We gaan in op de opkomst van bondgenootschappen, de betekenis van kwaliteitsmanagement voor deze bondgenootschappen en de gereedschappen (tools) die zijn ontwikkeld. Tot besluit gaan we in op de praktijk op basis van een aantal interviews onder Nederlandse bedrijven. Dit katern geeft u inzicht in hoe u uw organisatie kunt laten excelleren in samenwerking. De inhoud van dit kantern is ontleend aan de inaugurele rede ‘Bondgenoten in Concurrentie, Lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken’ (Gerard Berendsen, 14 mei 2004).