Print pagina

Bedrijfsjuridische zelftest


Om risico's te vermijden, is het goed om van tijd tot tijd stil te staan bij de juridische gevolgen van uw bedrijfsvoering. Ons assessment-instrument ondersteunt u hierbij: het reikt een methode aan om zelf uw bedrijfsvoering systematisch langs te lopen op eventuele zwakheden. Het gebruik van deze methode geeft geen garantie dat u gevrijwaard bent van juridische kwetsbaarheid, maar het is een hulpmiddel om alert te zijn en te blijven. Want voorkómen is beter.

Gebruik voor het doorlichten van uw juridische bedrijfsvoering onze
Managerial Law Assessment.

Een serieus assessment van juridische risico's is niet een kwestie van even een lijstje afvinken. Het begint met het ontwikkelen van een juridisch vingertoppengevoel door op z'n tijd goede vragen te stellen. Met ons instrument kunt u een begin maken met juridisch risicomanagement. Zit het voor uw gevoel wel goed of wilt u er samen met ons eens beter naar kijken? Tenslotte zijn de ondernemer en zijn leidinggevende medewerkers degenen die beslissen of juridische hulp nodig is.

De test besteedt aandacht aan vier operationele gebieden: personeels-, productie-, commercieel en financieel management en aan het overkoepelende strategisch management. Hierdoor krijgt u een betrouwbaar overzicht van uw ondernemingsactiviteiten.
Waar nodig worden de vragen verhelderd met behulp van één of enkele voorbeelden in de vorm van een korte casus. Bij gebruikmaking van deze assessment bent u zelf verantwoordelijk voor de conclusie die u trekt. De uitkomst is namelijk wat u er zelf van vindt. Wilt u meer zekerheid, neem dan contact met ons op.

    


De methode Managerial Law is gebaseerd op het boek “Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” van prof.mr. A. Brack (Noordhoff Uitgevers; 5e druk 2010). Het spreekt haast vanzelf dat een overzicht van bedrijfskundige thema’s niet volledig kan zijn. Bovendien zijn de activiteiten, de aard en de organisatie van elke onderneming weer anders. Daarom bestaat Managerial Law uit een selectie van onderwerpen die in de praktijk voor vele ondernemingen belangrijk zijn. Zodoende wordt u op het spoor gezet en gestimuleerd om na te denken over het juridische management van uw eigen bedrijf. En dat is precies waar het om gaat.