Print pagina

Copyright © Twente Quality Centre 2005-2014


TQC behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases etc. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct, niet in een misleidende context en ook niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van deze website dient TQC duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van informatie geldt niet voor informatie op de website van TQC waar de auteursrechten van derden op berust.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan TQC.

Terug