Print pagina

Disclaimer


Bedrijfsvoering is gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze website.
Aan publicatie of informatie van de website kunnen bezoekers dus geen rechten ontlenen. TQC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van op onze website gepubliceerde informatie.Terug