Print pagina

Interview met Gerard Berendsen, directeur TQ©


29 november 2005

"Motivatie komt voort uit de passie voor een hoger gelegen doel"

In januari 2004 nam hij Twente Quality Centre over van TSM Business School. Een jaar daarvoor begon hij als lector Total Quality Management in Organisatie-netwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Volgende mijlpaal: de nieuwsbrief TQC-Vaktueel en een compleet vernieuwde website.

Waarom TQC-Vaktueel?
Hoe ben je terecht gekomen in de kwaliteitswereld?
Wat is jouw passie?

Waarom TQC-Vaktueel? "Ik wil mijn relaties regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van TQC en het vakgebied. TQC is een kleine organisatie met een groot netwerk. Om dat netwerk goed te kunnen bedienen is een digitale nieuwsbrief, gekoppeld aan de website, een heel handig medium. De website heeft een extreme make over ondergaan. Je kent hem niet meer terug. In combinatie met TQC-Vaktueel kunnen we nu alle relaties eenvoudig en snel informeren over de laatste ontwikkelingen. Op de site zijn publicaties, vaknieuws en activiteiten van TQC te vinden. Ik heb voor 'Vaktueel' gekozen, omdat TQC een kenniscentrum is en op alle mogelijke manieren haar vakkennis en ervaring deelt. Maar we doen meer dan kennis delen. We stimuleren samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten in onderzoek, opleidingen, advies en coaching. Met dit alles doen we recht aan onze slogan, dat TQC de ‘hoofd’leverancier is voor kwaliteitsmanagement en organisatieverbetering.”

Hoe ben je terecht gekomen in de kwaliteitswereld? "Ik geloof niet in een strikte carrièreplanning. Ik heb biologie gestudeerd in Nijmegen en diep in mijn hart voel ik me nog steeds een beetje dierecoloog. Ik ga regelmatig de natuur in en geniet van mijn observaties. Vanwege de krappe arbeidsmarkt ben ik na mijn studie vrij snel de bedrijfskunde ingedoken en volgde een opleiding tot bestuursmanager. Op het eerste oog lijken dat twee heel verschillende werelden. Maar er zijn wel degelijk parallellen. In de ecologie heb je te maken met groei en verval van populaties in de natuur. De evolutietheorie leert ons dat de best aan hun omgeving aangepaste soorten overleven. Parallel hieraan kun je je afvragen: waarom overleeft de ene organisatie wel en de andere niet? Of nog sterker: wat maakt een bedrijf succesvol? En hoe ontstaan succesvolle symbioses, nu samenwerking tussen organisaties in netwerken en allianties steeds belangrijker wordt. Het onderzoek in mijn lectoraat is hierop gericht. En als adviseur help ik organisaties beter te functioneren. Voordat ik voor TQC werkte, was ik P&O-adviseur bij de Universiteit Twente. Dat werk deed ik vanuit de visie dat 'mensen de organisatie maken'. Als kwaliteitsmanager kijk ik eigenlijk door dezelfde bril, maar dan vanuit een andere achtergrond. Het doel is hetzelfde: de kwaliteit van een organisatie verbeteren door mensen te stimuleren aan kwaliteit te werken, en dat gaat beter als ze hun eigen passie aanboren."

Wat is jouw passie? "Mijn passie is het om mensen te helpen in hun groei en functioneren, en daarmee de organisatie te laten groeien. Motivatie komt voort uit de passie om een hoger gelegen doel te bereiken. Bijvoorbeeld het kweken van trouwe klanten of het genezen van dieren. Als je geen droom hebt of niet gepassioneerd bent, zul je de hulpmiddelen waarover je beschikt nooit gebruiken. Zo maakt een timmerman graag mooie kasten en gebruikt daarvoor zijn beste gereedschap. Een chirurg wil mensen gezond maken en gebruikt daar zijn professionaliteit voor. Wat ik heel belangrijk vind in mijn werk is niet alleen vakmanschap, maar ook openheid, samenwerking, passie, plezier en lef. En dat probeer ik ook over te brengen op de mensen met wie ik samenwerk."

door Bernadette Koopmans

Bron: TQC-Vaktueel 2005-1


Terug