Print pagina

Europese norm in ontwikkeling voor innovatiemanagement


Inhoud van de norm
Informatie

Innovatie verbetert de concurrentiepositie, zorgt voor economische groei en wordt aangemoedigd door de Europese Unie. Voor de ontwikkeling van een Europese norm op het gebied van innovatiemanagement is het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) op zoek naar organisaties die mee willen denken over de inhoud van deze Europese norm.
In november 2008 heeft het Europese normalisatie-instituut (CEN) een stemming uitgeschreven voor de oprichting van een Europese normcommissie voor innovatiemanagement. De meerderheid van de Europese landen heeft positief gestemd en CEN/TC 389 is opgericht. Op 29 april 2009 vindt de eerste vergadering van deze Europese normcommissie plaats in Brussel onder begeleiding van AENOR (het Spaanse normalisatie-instituut). Het belangrijkste agendapunt is de bepaling wat de activiteiten van deze CEN/TC zijn.

Vorig jaar bleek de Nederlandse markt wisselende interesse te hebben in de oprichting van een Nederlandse normcommissie op het gebied van innovatiemanagement. Nu de Europese normcommissie is opgericht met een bijgesteld plan, inventariseert NEN de behoefte binnen de Nederlandse markt om (alsnog) deel te nemen aan de ontwikkeling van deze Europese norm. Het idee is dat deze Europese normcommissie tevens een breder platform wordt om de relatie tussen normalisatie en innovatie nader vorm te geven.
Top

Inhoud van de norm
De Europese norm kan door iedere organisatie worden gebruikt. Hij dient als hulpmiddel voor het verbeteren van het management van innovaties op de lange termijn en voor het bedenken en ontwikkelen van producten en diensten. Met andere woorden: de norm is een hulpmiddel bij de vertaling van een goed idee naar een succesvol product of dienst.

De norm is in principe niet bedoeld voor certificatie, maar slechts als hulpmiddel voor organisaties om hun innovatieproces te optimaliseren. Onderdelen van de norm zijn onder andere termen en definities, het managementsysteem, projectmanagement, creativiteitsmanagement en intellectuele eigendomsrechten, maar de precieze inhoud staat nog ter discussie. In een aantal landen (waaronder Denemarken, Frankrijk en Portugal) bestaan al normen op het gebied van innovatie. De kennis die hiermee is opgedaan, wordt gebruikt om één Europees document samen te stellen.
Top

Informatie
NEN is op zoek naar organisaties die hun mening willen geven over dit onderwerp en mogelijk interesse hebben om actief deel te nemen aan het ontwikkelen van deze Europese norm. U kunt contact opnemen met NEN-Business Development, telefoon (015) 2 690 428 of per e-mail via businessdevelopment@nen.nl

Bron: NEN


Terug