Print pagina

Onderzoek naar prestatiemanagement - voorlopige resultaten


Voorlopige resultaten

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voert sinds december vorig jaar een landelijk onderzoek uit naar prestatiemanagement. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in de succes- en faalfactoren van prestatiemanagement in organisaties. Het onderzoeksteam maakt deel uit van het lectoraat "Total Quality Management in Organisatienetwerken" van de HAN en wil inzicht krijgen in prestatiemanagement wat betreft:

 • de mate van toepassing in Nederland
 • succes- en faalfactoren
 • wijze van implementatie
 • gebruik binnen de organisatie
 • betrokkenen en hun rollen
 • benodigde competenties
 • het gebruik van software
 • mate van tevredenheid over het gebruik en de resultaten

Ruim 150 organisaties hebben zich inmiddels aangemeld voor dit onderzoek. Meer dan de helft daarvan is abonnee van TQC-Vaktueel. Aanmelden kan niet meer, want de inzendtermijn is op dit moment gesloten.
Top

Voorlopige resultaten
Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, heeft het onderzoeksteam enkele voorlopige resultaten bekend gemaakt. Deze willen we u uiteraard niet onthouden:
 • De keuze voor (implementatie van) prestatiemanagement ligt vooral bij management en directie.
 • Men kiest voornamelijk voor een eigen systeem in plaats van voor een speciaal ontwikkeld softwareprogramma voor prestatiemanagement.
 • De respondenten hebben aangegeven moeite te hebben met het vertalen van de strategische doelstellingen naar KPI’s (Key Performance Indicators). De helft van de respondenten vindt ook dat de werkvloer niet goed bij de vertaling van de KPI’s betrokken is.
 • Desalniettemin geeft een groot deel aan dat de gebruikte KPI’s concreet en herkenbaar zijn en vinden dat deze goed op de strategische doelstellingen aansluiten.
 • Wanneer de KPI’s zijn opgesteld, kunnen deze wel gebruikt worden om het bedrijf de goede richting op te sturen.
 • De betrokkenheid van management en medewerkers speelt een positieve rol bij de implementatie van prestatiemanagement.
 • Men ziet tijd, budget, weerstand bij de betrokkenen en competenties van de medewerkers als een faalfactor bij de implementatie van prestatiemanagement.

Redenen om niet aan prestatiemanagement te doen zijn:

 • Er is sprake van een eenmansbedrijf of kleine organisatie, waardoor er geen managementsysteem wordt opgezet om de resultaten te meten.
 • Het past niet binnen de organisatiestructuur.
 • Prestatiemanagement is moeilijk om te meten.
 • Er is geen draagvlak.
 • Het belang van prestatiemanagement wordt niet gezien door het management.
 • Er wordt geen tijd en budget voor vrijgemaakt.
 • Prestatiemanagement is nog in ontwikkeling.

De onderzoekers ronden het onderzoek dit najaar af. Organisaties die hebben meegedaan, krijgen het complete onderzoeksrapport na afloop gratis toegezonden. In een van de volgende edities van TQC-Vaktueel kunt u meer lezen over de definitieve resultaten.
Top

Bron: 'Faal- en succesfactoren bij prestatiemanagement', intern rapport HAN - lectoraat 'TQM in Organisatienetwerken' (februari 2009)


Terug