Print pagina

Kwaliteit steeds belangrijker bij inkopen zorg


Verschillen tussen zorgverzekeraars worden kleiner
Aanbevelingen

Zorgverzekeraars hebben bij het contracteren van ziekenhuizen en andere zorgverleners meer oog voor de kwaliteit van de zorg dan in 2007. Verzekerden krijgen meer informatie over de gemaakte afspraken en kwaliteitsargumenten van patiënten en consumentenorganisaties worden vaker meegewogen. Het inkoopbeleid voor ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en fysiotherapie is meer ontwikkeld dan voor aandoeningen als diabetes, hartfalen en COPD. Dat blijkt uit een onderzoek naar de zorginkoop van de Consumentenbond, ANBO en NPCF.

Verschillen tussen zorgverzekeraars worden kleiner
Van alle onderzochte zorgverzekeraars heeft Agis het inkoopbeleid het best op orde. De tweede plaats wordt gedeeld door CZ en Zorg en Zekerheid, en op de derde plaats staat UVIT (Univé, VGZ, IZA en Trias). Andere verzekeraars komen niet verder dan het eindoordeel ‘redelijk’ of ‘matig’. Onderaan staat Multizorg, de organisatie die de inkoop regelt van Aegon, De Amersfoortse, Fortis ASR, ONVZ, PNO ziektekosten en VVAA.
Zorgverzekeraars hebben sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel een cruciale rol bij het inkopen van kwalitatief goede zorg. Verwacht werd dat verzekeraars zouden selecteren op kwaliteit waarbij ze met bepaalde zorgverleners wel contracten aangaan en met andere niet. Dat lijkt nog niet het geval. Wel blijkt de financiële vergoeding die ziekenhuizen en andere zorgverleners krijgen vaak afhankelijk van zaken als kwaliteit, wachtlijsten of klanttevredenheid.
Het onderzoek wijst verder uit dat het vaak onduidelijk is welke sancties er volgen als een zorgaanbieder de gemaakte afspraken over onder andere kwaliteit niet nakomt. Ten opzichte van 2007 worden verzekerden beter geïnformeerd. Desondanks is het vaak onduidelijk welke kwaliteit de gecontracteerde zorgverleners leveren. Ook blijkt er in de praktijk nauwelijks onderscheid tussen de keuzevrijheid bij een naturapolis en een doorgaans iets duurdere restitutiepolis.
Top

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek doen de Consumentenbond, ANBO en NPCF een aantal aanbevelingen aan zorgverzekeraars. De drie belangrijkste zijn:
* begrijpelijke informatie, óók over de kwaliteit die zorgaanbieders leveren
* maak duidelijk waarom zorgaanbieders wel of juist niet gecontracteerd zijn
* wees helder over consequenties als zorgverleners afspraken niet nakomen
Top

Bron: Consumentenbond (12 november 2008)


Terug