Print pagina

Zorgprofessionals hebben behoorlijke kritiek op eigen management


In veel gevallen is de beschikbare werktijd onvoldoende
Gemis aan managementonderwijs
Kwaliteitsmanagement leuk, makkelijk en noodzakelijk
Hoe taxeert men de kwaliteit van zichzelf en anderen?


Hoe belangrijk is management in uw praktijk? Hoe tevreden bent u over het management binnen de gezondheidszorg? Welke managementtaken vindt u leuk en interessant, waar heeft u juist de meeste moeite mee? Deze en nog meer vragen werden gesteld in september 2008 in een online enquête van Arts & Auto, het ledentijdschrift van de vereniging voor medisch Nederland VVAA. Op basis van 376 respondenten is een beeld geschetst van wat zij vinden van het management binnen de zorgsector.
Management speelt een belangrijke rol in de praktijk van hoger opgeleide zorgprofessionals. De professionals hebben behoorlijke kritiek op het management in de zorg, maar steken daarbij ook de hand in eigen boezem. 80% Vindt dat er veel geld verloren gaat door verkeerde managementbeslissingen. Gemiddeld besteedt men een kwart van de beschikbare tijd aan managementtaken, maar in veel gevallen is die tijd onvoldoende en dat gaat soms ten koste van zorgtaken. Het merendeel van de respondenten vindt dat zorgmanagement een vak apart is. Des te opvallender is het, dat dit nauwelijks aandacht blijkt te krijgen in de reguliere opleidingen. Twee van de drie belangrijkste managementtaken blijken tegelijkertijd ook de moeilijkste te zijn. Arts & Auto vindt daarom dat het met de kwaliteit van het zorgmanagement in Nederland niet goed is gesteld - en slecht zorgmanagement kost geld!
Top

In veel gevallen is de beschikbare werktijd onvoldoende
Gemiddeld besteden de respondenten bijna een kwart (24%) van hun beschikbare werktijd aan managementtaken. Het hoogste percentage vinden we bij de apothekers (42%), het laagste (19%) bij de huisartsen. Ook blijkt dat in de loop van de carrière de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan management relatief toeneemt. Maar kennelijk niet voldoende, want 33% van de respondenten vindt dat ze onvoldoende tijd hebben om hun managementtaken naar behoren uit te voeren. Een grotere groep, 46%, zegt dat de beschikbare tijd soms voldoende en soms onvoldoende is. En niet meer dan 25% vindt die hoeveelheid tijd zonder meer voldoende.
Top

Gemis aan managementonderwijs
Bijna iedereen van de respondenten is het oneens met de stelling dat ze tijdens hun reguliere opleiding voldoende onderwijs en instructie in managementtaken hebben gekregen. Maar liefst 91% is het met die stelling (zeer) oneens. Voor het opdoen van praktische ervaring in management geldt hetzelfde: niet meer dan 7% vindt dat dit tijdens de opleiding voldoende aan bod is gekomen. Dat gemis aan managementonderwijs blijkt overigens van alle tijden: zowel zorgprofessionals die nog niet lang geleden zijn afgestudeerd als hun wat oudere collega’s delen die mening in gelijke mate. De huidige opleidingen schieten kennelijk nog net zo tekort als die van vroeger. Maar waar kun je dan, buiten de reguliere opleiding en buiten de praktijk van alledag, wel meer te weten komen over management? Iets meer dan de helft van de respondenten heeft weleens managementcursussen gevolgd. Groot blijkt de behoefte aan kennisuitwisseling met anderen: ruim driekwart zegt die te voelen. Van die groep zouden de meesten graag managementkennis uitwisselen met collega’s (eigen discipline: 46%, andere zorgdiscipline: 37%), een kleiner deel (17%) zou dat liever doen met personen buiten de gezondheidszorg.
Top

Kwaliteitsmanagement leuk, makkelijk en noodzakelijk
Welke managementactiviteiten zijn het leukst om te doen? En welke het moeilijkst? Om hier achter te komen, is gevraagd om zes managementactiviteiten te ordenen. Rangorde van leuke activiteiten (de leukste staat op 1):
1. Beleid en strategie
2. Kwaliteitsmanagement
3. Logistiek (proces)management
4. Personeelsmanagement
5. Marketing en relatiebeheer
6. Financieel management

Rangorde van moeilijke taken (de moeilijkste staat op 1):
1. Personeelsmanagement
2. Financieel management
3. Marketing en relatiebeheer
4. Beleid en strategie
5. Logistiek (proces)management
6. Kwaliteitsmanagement

De drie meest noodzakelijke managementactiviteiten (voor een optimale bedrijfsvoering) zijn: personeelsmanagement, kwaliteitsmanagement en financieel management (in oplopende volgorde). Dus twee van de drie belangrijkste taken (personeelsmanagement en financieel management) blijken ook de twee moeilijkste aspecten van management te zijn.
Top

Hoe taxeert men de kwaliteit van zichzelf en anderen?
De rapportcijfers die respondenten zichzelf gaven, liepen uiteen van een 3 tot een 10. Het gemiddelde cijfer is 6,5. Een meerderheid (57%) blijkt met deze situatie ontevreden en noemen hierbij het probleem van een kleine organisatie en hun achtergrond en opleiding. De meeste zorgmanagers zijn immers opgeleid als arts en niet als manager. Per beroepsgroep zien we hier verschillen. Apothekers geven zichzelf het hoogste cijfer (7,1) voor hun eigen managementkwaliteiten, fysiotherapeuten het laagste (6,3).
Maar hoe kijkt men aan tegen de managementkwaliteiten van ánderen? Binnen de eigen organisatie, dus het oordeel over naaste collega’s, pakt dat vrij positief uit: 70% vindt die goed tot redelijk en slechts 12% vindt die onvoldoende tot slecht. Met de managementkwaliteiten binnen de gezondheidszorg in algemene zin, dus de hele zorgsector in Nederland, vindt men het minder goed gesteld. Net even de helft van de respondenten (54%) vindt dat die goed tot redelijk zijn. Bijna een derde vindt ze op de grens van voldoende / onvoldoende, en 14% beoordeelt ze als slecht / onvoldoende. Maar wat zijn daarvan de consequenties? De onderzoeker legde deze stelling voor: ‘Binnen de zorgsector gaat veel geld verloren door verkeerde en foute managementbeslissingen’. Niet minder dan 80% van de respondenten was het met deze uitspraak (zeer) eens, en maar 4% was het oneens. Slecht management in de zorgsector kost geld!
Top

Bron: Arts & Auto ( november 2008)


Terug