Print pagina

Verantwoord internationaal ondernemen met OESO richtlijnen


Bedrijfservaringen
Richtlijnen

Maatschappelijke thema’s zoals kinderarbeid, milieu en mensenrechten zijn niet meer weg te denken uit het internationaal ondernemen. Daarom heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opgesteld, waarmee internationaal opererende ondernemers op een ethische manier zaken kunnen doen. Per 1 juli is de nieuwe website van de OESO richtlijnen online. De komende maanden worden extra praktijkvoorbeelden, checklisten, copyteksten en verbetertips aan de site toegevoegd. De site is ingedeeld naar OESO thema’s zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie, informatieverstrekking en consumentenbelangen. De aanbevelingen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten. Hoe investeer je maatschappelijk verantwoord en hoe doen anderen dat? Wat zijn de risico’s en voordelen? De nieuwe OESO website geeft houvast en is het MVO startpunt voor verantwoord internationaal ondernemen.

Bedrijfservaringen
Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) ondersteunt bedrijven om de OESO richtlijnen in de praktijk te brengen. Volgens Michiel van Yperen (communicatiemanager OESO richtlijnen) is MVO steeds aantrekkelijker voor bedrijven. “De grote bedrijven zijn al goed op weg. Eigenlijk doordat ze meer in de gaten worden gehouden. Zo letten de banken ook steeds beter op bij hun internationale activiteiten. Maar de kleinere bedrijven blijven nog achter; dat komt doordat ze over minder mogelijkheden en specialisten beschikken.” Volgens Van Yperen zijn de richtlijnen er al sinds 1976 en in 2000 geactualiseerd. “Dit jaar hebben we de mogelijkheid toegevoegd dat bedrijven die last hebben van oneerlijke concurrentie, dit kunnen melden bij het NCP. Als er een onderbouwde melding binnenkomt van een bedrijf dat niet in overeenstemming met de OESO richtlijnen handelt of investeert, doet het NCP onderzoek en bemiddelt tussen de melder en het betreffende bedrijf.” Hij benadrukt dat er alleen een bemiddelingstraject wordt ingezet en geen juridisch traject.
Veel bedrijven hebben de richtlijnen inmiddels toegepast en er ervaring mee opgedaan. Om deze toepassingen en ervaringen meer bekendheid te geven, is MVO Nederland begonnen met het uitwerken van praktijkvoorbeelden.
De eerste verslagen gaan onder meer over thee, goud, bloemen, telecommunicatie, textiel, houtskool, kredietverlening, metaal, leer en jatropha. De verhalen gaan vergezeld van talrijke tips, die u bij MVO Nederland kunt opvragen (tel. 030 236 33 22). U kunt de eerste ervaringen lezen op de website OESO Richtlijnen onder de kop Best Practices. Medio september publiceert OESO ze allemaal.
Top

Richtlijnen
De OESO richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties om te gaan. Het naleven ervan is geheel vrijwillig. De richtlijnen zijn opgesteld door de 30 OESO lidstaten in samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Een toenemend aantal andere landen onderschrijft de richtlijnen. Op deze manier kan het bedrijfsleven gelijke regels handhaven en wordt concurrentievervalsing voorkomen.
De OESO richtlijnen zijn gebaseerd op de VN Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) , ILO conventies (1919 - 2007) en de VN Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling (1992).
De richtlijnen staan beschreven in 10 hoofdstukken:
* Uitgangspunten & Mensenrechten (I+II)
* Informatieverstrekking (III)
* Arbeidsrechten (IV)
* Milieu (V)
* Corruptiebestrijding (VI)
* Consumentenbelangen (VII)
* Wetenschap & technologie (VIII)
* Mededinging (IX)
* Belasting (X)
Top

Bron: OESO Richtlijnen


Terug