Print pagina

Afvalfonds Verpakkingen: ‘Nederland één van de koplopers in circulaire economie’


24 november 2017

De recycling van verpakkingen in Nederland is weer gestegen, zo blijkt uit het publieksrapport 2016 van het Afvalfonds Verpakkingen.
Bijna driekwart (73%) van alle verpakkingen wordt gerecycled. Hiermee ligt het recyclingpercentage boven de Nederlandse (70%) en Europese doelstelling (55%). Het verpakkende bedrijfsleven neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid, vindt het Afvalfonds. In 2015 en 2014 was de hoeveelheid gerecyclede verpakkingen respectievelijk 72 en 69 procent. Uit het publieksrapport blijkt dat metaal (95%), papier en karton (85%) en glas (84%) het meeste wordt hergebruikt.

Hoog recyclingpercentage
Volgens het Afvalfonds is het hoge recyclingpercentage van papier, karton en glas te danken aan het feit dat dit van oudsher verankerd is in de maatschappij. Het hoge recyclingpercentage van metaal komt volgens het fonds doordat metalen verpakkingen gewoon met het restafval ingezameld kunnen worden. Metaal wordt, na verbranding van het restafval, met behulp van magneten uit de asresten gehaald. Dit maakt het gescheiden inzamelen van metalen onnodig en dus makkelijk voor de consument.

Complexe recycling
Kunststof wordt beduidend minder gerecycled (51%). Het percentage hergebruikt kunststof ligt nog wel hoger dan de gestelde doelen in Nederland (46%) en de EU (22,5%). Volgens het Afvalfonds Verpakkingen is de recycling van kunststof complex omdat het materiaal een verzamelnaam is voor verschillende materiaalsoorten die ieder een eigen manier van recyclen en opbrengst kennen. Bovendien is de recycling van kunststof een relatief nieuw proces.

Vraaggestuurde kunststofketen
Voorzitter Berndt Kodden en directeur Cees de Mol van Otterloo menen dat de kunststofketen van een aanbod- naar een vraaggestuurde keten moet worden omgevormd. Het Afvalfonds Verpakkingen acht investeren in innovatie en kwaliteit nodig zodat op termijn de kosten van de kunststofketen kunnen worden gedekt.
In alle stappen van de keten, van productie tot recycling, zijn volgens het fonds verbeteringen mogelijk om de uiteindelijke outputkwaliteit van hoogwaardig gerecycled plastic te verhogen tegen lagere algehele netto ketenkosten.

Nascheiding
Nascheidingsinstallaties maken het inmiddels al mogelijk om kunststof verpakkingen uit restafval te scheiden. Dit is volgens het fonds een volwaardig inzamelsysteem waarmee de hoeveelheid ingezameld en gerecycled kunststof in een grote stad kan oplopen van 2 kilo per inwoner per jaar naar 10 tot 12 kilo.


Bron: VMT


Terug