Print pagina

Nederlandse overheid stimuleert duurzame ontwikkeling - TQ©


27 augustus 2008

Duurzaam ondernemen en inkopen
Intentieverklaring bevordert milieumanagement
Zes thema's voor duurzame ontwikkeling

De Nederlandse economie combineert een hoge productiviteit met een lage werkloosheid. Volgens de Britse denktank Centre for European Reform (CER) is onze economie de beste van Europa. Uitgangspunt van het rapport van de CER is het Lissabon-akkoord van 2000, waarin is vastgelegd dat Europa in 2012 de meest concurrerende economie van de wereld moet zijn. Of Europa als geheel dat haalt is nog maar de vraag, maar volgens de Britten gaat Nederland als een speer. De hervormingen die hier zijn ingevoerd zijn geslaagder dan die in de overige EU-landen. De CER noemt het ICT-beleid, de volle pensioenpot, de liberalisering van de telecommarkt en het milieubeleid als speerpunten waaraan Nederland haar positie te danken heeft.
Top

Duurzaam ondernemen en inkopen
Hoe belangrijk onze overheid het milieu vindt, blijkt uit het kabinetsbeleid voor Duurzaam Ondernemen en Duurzaam Inkopen, bedoeld om rekening te houden met de duurzaamheid van ons milieu en sociale aspecten zoals kinderarbeid. De Rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Hierbij gaat het om producten als kantoormeubelen, papier, catering, energie en wegen. De gemeenten streven naar 75% in 2010 en 100% in 2015. Provincies en waterschappen hebben minimaal 50% in 2010 als doel gesteld en zijn in gesprek over verhoging. Jaarlijks besteden overheden ruim 40 miljard euro aan producten en diensten. Om dit te bereiken zetten de overheden onder leiding van VROM criteria op om te bepalen hoe duurzaam een aankoop is. VROM ondersteunt inkopers met opleidingen, handreikingen en een helpdesk.
Top

Intentieverklaring bevordert milieumanagement
Organisaties kunnen door het ondertekenen van een deelnameverklaring de intentie uitspreken om duurzaamheid serieus te nemen en te betrekken in het inkoopproces. Dat betekent ook dat de organisatie deelnemer wordt aan het programma Duurzaam Inkopen. Inmiddels zijn er al ruim 158 deelnemers aan het programma (waaronder 114 gemeenten, 2 milieudiensten, 10 provincies, 19 waterschappen, 14 rijksoverheden en 2 andere organisaties). De verklaring is een goede stimulans om duurzaamheidscriteria mee te laten wegen bij de aanschaf van producten en diensten, en dit een stap verder te brengen.
Tegelijkertijd stimuleert de overheid hiermee ook de ontwikkeling van systemen voor milieumanagement. Door het ondertekenen verklaart een organisatie onder meer dat zij een benchmark invult en meewerkt aan een landelijke monitoring. De benchmark vraagt onder meer of een organisatie actief is door zich vooral te richten op wettelijke verplichtingen of juist vooroploopt door een planmatige aanpak. De benchmark brengt ook in kaart hoever een organisatie is met de invoering van milieumanagement en hoe zij scoort in vergelijking met collega’s. Verplichte terugkoppeling van vorderingen en best-practices op het gebied van Duurzaam Inkopen zorgt ervoor dat andere organisaties hiervan kunnen leren.
Top

Zes thema's voor duurzame ontwikkeling
De rijksoverheid wil dus zelf een van de koplopers zijn in duurzame bedrijfsvoering. Het rijk heeft immers een grote maatschappelijke invloed: als werkgever, beheerder van gebouwen en terreinen en als inkoper. Een jaarlijkse Duurzaamheidsmonitor - die in november 2008 voor het eerst verschijnt - moet laten zien hoe duurzaam Nederland is, ook in vergelijking met andere landen. Het kabinet heeft zes thema's aangewezen om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen. Dat schreven de ministers Cramer (VROM) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) in een brief aan de Tweede Kamer. Het zijn de volgende thema's:
1. water en klimaatadaptatie
2. duurzame energie
3. biobrandstoffen en welvaartsontwikkeling
4. afvang en opslag van CO2
5. biodiversiteit, voedsel en vlees
6. duurzaam bouwen en verbouwen
Deze thema's zijn gekozen omdat ze enerzijds de samenhang kunnen versterken tussen ontwikkelingssamenwerking, innovatie en milieubeleid en anderzijds omdat ze inspelen op initiatieven van andere stakeholders.
Top

Bronnen
Rapport Centre for European Reform
Ministerie VROM: dossier Duurzaam Inkopen
Ministerie VROM: Kabinet maakt werk van duurzame ontwikkeling
SenterNovem: Duurzaam Inkopen


Terug