Print pagina

Risicomanagement hot item in 'De wereld van de kwaliteitsmanager' - onderzoek door Kwaliteit in Bedrijf


28 maart 2017

Waar droomt u als kwaliteitsprofessional van en waar ligt u wakker van? ­Wat zijn uw ­uitdagingen en welke rol heeft kwaliteitsmanagement in uw ­organisatie? Kwaliteit in Bedrijf heeft dit onderzocht in het Nationaal Onderzoek 2017 ‘De wereld van de kwaliteitsmanager’, welke gehouden werd onder zo’n driehonderd kwaliteitsprofessionals.

Het onderzoek laat duidelijk zien dat KAM-managers er veel waarde aan hechten hun organisatie te toetsen aan heldere normen, zoals de ISO 9001 of ISO 14001. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dat een uitstekende zaak. Tegelijkertijd geven deze certificeringen geen antwoord op de vraag in hoeverre bedrijven voldoen aan maatschappelijke normen en afspraken. Daarvoor is een andere benadering nodig.

Enkele conclusies uit het rapport:

1. 69% van de organisaties is gecertificeerd. Het grootste gedeelte daarvan heeft een ISO 9001:2008-certificering. 34% is al overgegaan op een ISO 9001:2015.


2. 20% van de niet-gecertificeerden is niet van plan zich in de toekomst te gaan certificeren.

3. 22% van de ondervraagden geeft aan dat de directie kwaliteitsmanagement waardeert, maar niet bereid is er meer geld of tijd in te steken.

4. Respondenten zijn het ermee eens dat risicomanagement en interne communicatie een essentieel onderdeel worden van hun werk en dat KAM-, proces- en risicomanagement steeds meer met elkaar versmelten. 
Risicomanagement wordt dus een essentieel onderdeel van de functie van de kwaliteitsmanager.

Bron: Kwaliteit in Bedrijf


Terug