Print pagina

Herziening internationale richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen


18 januari 2017

ISO’s populaire richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, ISO 19011, wordt herzien. Recentelijk is de eerste fase in deze herziening bereikt na een stemming over de globale opzet van de richtlijn. Meepraten over de inhoud van ISO 19011 is nog volop mogelijk.

Organisaties gebruiken steeds vaker managementsystemen om hun effectiviteit en prestaties te verbeteren en tijd en geld te besparen. Veel bedrijven passen verschillende managementsysteemnormen toe, voor uiteenlopende onderwerpen als IT, informatiebeveiliging, kwaliteits- en milieumanagement. De toepassing van ISO 19011, de richtlijn voor het beoordelen van de goede implemantatie en werking van die systemen, is een belangrijke schakel in het proces van continue verbetering. Daarnaast draagt deze richtlijn bij aan harmonisatie tussen de verschillende (deel)systemen en een uniforme aanpak van het auditproces.

Groeiend aantal managementsystemen
ISO 19011 wordt momenteel herzien om aan te sluiten bij het groeiende aantal managementsysteemnormen. Voorbeelden van veel gebruikte normen zijn ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. ISO 19011 kan gebruikt worden in alle organisaties die interne of externe audits uitvoeren bij het implementeren en verbeteren van managementsystemen. De richtlijn is bedoeld voor toepassing door een breed scala van potentiële gebruikers, waaronder de auditoren en organisaties die audits van hun managementsystemen uitvoeren vanwege contractuele of wettelijke redenen. ISO 19011 geeft ook richtlijnen voor externe audits, met inbegrip van certificatie-audits en audits bij leveranciers.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Herziening ISO 19011’ houdt zich bezig met input aan ISO/PC 302 'Guidelines for auditing management systems', die de herziening ISO 19011 als enige project onderhanden heeft.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail aan mm@nen.nl.
Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon (015) 2 690 154, e-mail mm@nen.nl.

Bron: NEN


Terug