Print pagina

Wat kenmerkt duurzame bedrijven volgens de Verenigde Naties?


23 maart 2017

In de Guide to Corporate Sustainability publiceert de ‘Global Compact’ van de Verenigde Naties vijf doorslaggevende kenmerken van duurzaam ondernemen:

1. De kracht van principes
Duurzaam ondernemen begint met integriteit. Bedrijven dienen fundamentele principes te respecteren op het gebied van rechten van de mens, arbeid, klimaat en anti-corruptie. Het Global Compact’s Ten Principles-verdrag van de VN biedt hierbij een belangrijke handreiking. Dit is erkend door 160 landen en door meer dan 8000 bedrijven wereldwijd.

2. De maatschappij versterken
Duurzame bedrijven kijken verder dan hun eigen muren. Ze ondernemen acties om de wereld om hen heen te ondersteunen. Ze zetten zich in om armoede, conflicten en ongeletterdheid tegen te gaan. Bedrijven beseffen dat zij niet kunnen gedijen in een wereld die op allerlei fronten achteruit gaat.

3. Leiderschap
Verandering begint bij leiderschap. Een publiek commitment begint bij de CEO en is nodig om deel te nemen aan de Global Compact. Het leiderschap moet een sterk signaal uitzenden naar de rest van de organisatie dat duurzaamheid ertoe doet en dat verantwoordelijkheid nemen van groot belang is.

4. Transparantie
Niet-financiële verslaggeving gaat inmiddels verder dan alleen goede bedoelingen. Een verslag aan de stakeholders van de inspanningen om op verantwoorde wijze de organisatie te besturen maakt standaard onderdeel uit van het jaarverslag.

5. Lokaal actief
Hoewel de Global Compact principes wereldwijd gelden, bestaan en opereren bedrijven binnen landen en communities, die heel verschillende verwachtingen hebben over wat duurzaam ondernemen betekent. In 85 landen zijn er lokale netwerken van de Verenigde Naties actief.

Bron: Sigma - Platform voor kwaliteit van de organisatie


Terug