Print pagina

De waarde van persoonscertificering onderzocht


24 maart 2017

Bij de European Organisation for Quality (EOQ) is persoonscertificering de gewoonste zaak van de wereld. In Nederland biedt het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement NNK persoonscertificering aan sinds najaar 2016. NNK wil de belangstelling peilen onder kwaliteitsmanagers en vraagt u mee te werken aan een onderzoek.

  
 
Vul de vragenlijst anoniem in: www.mediclara.nl/nnk.html (22 vragen)
Het NNK is een non-profit organisatie en heeft met deze activiteit geen winstoogmerk.

Meer informatie? Kijk op www.nnk.nl/contents/persoonscertificering_2 

 
 
Waarde van het Persoonscertificaat EOQ Quality Manager
Het persoonlijke certificaat is een bewijs dat je over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikt om goed te opereren in de rol van EOQ-QM. Het certificaat is gebaseerd op een maatwerkbeoordeling van je vooropleiding en werkervaring en een meting van je actuele kennis, vaardigheden en praktisch handelen.

Het persoonscertificaat (PC) heeft een doorlopende waarde, omdat het elke drie jaar verlengd wordt als een rapportage aantoont, dat jouw competenties door voortgaande relevante werkervaring en studie op peil blijven en meegroeien met de vernieuwingen in het vakgebied. Het PC vereist dat je jouw competenties op peil houdt. De (gecertificeerde) collega’s en de expertise van het EOQ en het NNK-netwerk vormen daarbij een nuttige en waardevolle bron voor advies, reflectie, scholing en training.

• Het PC is een toekomstbestendige investering, omdat de EOQ- organisatie en de internationale inbedding van het certificaat de continuïteit en een brede erkenning borgen. De tijd, energie en het geld die je in de verwerving van het PC steekt , behoudt lang zijn waarde en biedt je zo de mogelijkheid de waardering voor je vakmanschap en daarbij passende geldelijke beloning terug te verdienen.

• De EOQ Quality Manager is een generieke kwaliteitsprofessional die beschikt over grote deskundigheid en praktische inzetbaarheid op alle domeinen van het kwaliteitsmanagement. Een EOQ-QM kan zo op (combinaties van) meerdere functies en posities ineen organisatie functioneren.

• De EOQ-QM schept vanuit de organisatie waarde voor de organisatie zelf. Door goede communicatie en samenwerking helpt de EOQ Quality Manager, in de context van zijn kwaliteitsbeleid, de organisatie de eigen kennis en kunde optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

• De EOQ Quality Manager observeert en analyseert het functioneren van een organisatie permanent in relatie tot de omgeving. De EOQ-QM draagt zo bij aan voortdurend luisteren naar en afstemmen op de vragen en behoeften van de klant, aan een constructieve omgang met spelers in de omgeving, aan compliance en aan een resultaatgericht beleid richting partners en concurrenten.

Voor een organisatie die een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) wil opzetten, vernieuwen of doorontwikkelen is de EOQ QualityManager dé professional die de rollen van initiator, coördinator en supervisor organisatie- en resultaatgericht vervult. Een KMS raakt alle medewerkers en alle elementen in een organisatie en vergt dus veelzijdige aandacht. Met zijn brede en diepgaande kennis en ervaring, zijn communicatie- en verandervaardigheden en zijn naar binnen- en buitengerichte oriëntatie borgt de EOQ-QM dat een KMS ten dienste staat van het primaire proces, het klantgericht werken en het welzijn van de medewerkers.

Meer informatie? Kijk op www.nnk.nl/contents/persoonscertificering_2

Terug