Print pagina

5 duurzaamheidscompetenties voor leiders


5 september 2016

Duurzaamheid is niet meer weg te denken en speelt een steeds prominentere rol in organisaties. Over welke competenties moeten leiders beschikken om de toekomst van hun organisatie veilig te stellen?

Volgens consultancybureau Strandberg Consulting gaat het om competenties op vijf gebieden. Deze competenties zijn geen substituut voor de al bekende conventionele vaardigheden waar leiders aan moeten voldoen, maar bouwen er juist op voort.  Het zijn voor executives hogere niveaus van presteren. Maar het gaat ook een perspectiefverschuiving van een oriëntatie op aandeelhouderswaarde, naar oog hebben voor de belangen van alle stakeholders.

1. Systeemdenken
Holistische systeemdenkers doorzien de context waarin problemen zich voordoen. Bij het zoeken naar oplossingen letten ze er dus ook op hoe die problemen zich verhouden tot ontwikkelingen in het hele systeem van relaties zoals toeleveringsketens, branches, regio’s, ecosystemen, etc.

2. Externe samenwerking
Een significant onderdeel van de impact van de onderneming op de omringende omgeving bevindt zich upstream of downstream de eigen operaties. Daarom moeten leiders kunnen samenwerken met externe partijen. Samenwerking helpt ondernemingen ook bij het opbouwen van sociaal kapitaal en het exploreren van nieuwe marktmogelijkheden.

3. Sociale innovatie
De schaalgrootte waarop duurzaamheid zich manifesteert, vereist een fundamenteel herontwerp van de organisatie. Dit maakt ook sociale innovatie urgent.

4. Duurzaamheidsalfabetisme
Duurzaamheidsleiders zijn uitstekend geïnformeerd over opkomende maatschappelijke trends. Ze houden de literatuur bij over herziening van businessmodellen en over omgevingsverkenningen.

5. Emotionele intelligentie
Emotioneel intelligente leiders zijn gevoelig voor doelen en emoties van anderen. Ze omarmen actieve waarden waardoor ze zichzelf en hun werk zien vanuit het perspectief van het grotere maatschappelijke doel om de samenleving te verbeteren.

Bron: Management Impact


Terug