Print pagina

Innovatie: kwaliteit doet er toe


26 augustus 2016

Internationaal samenwerken
Go, go, governments
Brexit: samenwerken of niet?
Innovatiekwaliteit doet er toe

Onlangs verscheen de top 10 van meest innovatieve landen ter wereld. Nederland prijkt op de 9e plaats. Kwaliteit van innovatie is net zo belangrijk als de kwantiteit van innovatie, zo blijkt uit de Global Innovation Index (GII). De GII wordt uitgevoerd door Insead, Cornell University en de World Intellectual Property Organisation.

Innovatie is essentieel voor duurzame groei. Landen zouden hun R&D-investeringen hoog moeten houden. Daarnaast moeten zij internationaal samenwerken om het innovatie ‘momentum’ vast te houden, vooral in tijden van lagere groeiscenario’s. Investeren in R&D en innovatie zijn essentieel voor economische groei. Ze helpen ontwikkelde landen zichzelf opnieuw uit te vinden in tijden van economische neergang. Het helpt opkomende landen om te voldoen aan de behoeften van hun samenlevingen.

Zwitserland staat opnieuw op de eerste plaats in de Global Innovation Index (GII). Daarnaast 7 Europese landen en de VS en Singapore.
De landen in de top 10 danken hun positie vooral aan hun sterke instituties, infrastructuur, menselijk kapitaal, onderzoek en marktvolwassenheid.

 1. Zwitserland
 2. Zweden
 3. Verenigd Koninkrijk
 4.Verenigde Staten
 5. Finland
 6.Singapore
 7.Ierland
 8. Denemarken
 9. Nederland
10. Duitsland

Het is van belang dat investeringen in innovatie niet stopgezet worden als het economisch moeilijk wordt. Het effect van eerdere investeringen is dan snel verdwenen.

Hoewel wetenschap en innovatie internationaler zijn en er meer wordt samengewerkt dan ooit te voren, hebben landen soms de neiging om elkaar als mededinger te zien, in plaats van als partners in samenwerking. Landen kunnen dit overwinnen door innovatie als een wereldwijde positieve inspanning, in plaats van een ‘zero-sum game’, waarin de winst van de een, het verlies van de ander is.

Het is ook van belang dat investeringen worden volgehouden. Het is verleidelijk om investeringen terug te schroeven in economisch onzekere tijden, maar uiteindelijk levert het meer op om te blijven investeren in innovatie en R&D. Het effect van eerdere investeringen wordt snel te niet gedaan als investeringen opeens stoppen of afnemen.

Overheden spelen een cruciale rol in het faciliteren van internationale samenwerking.

Go, go, governments
Overheden spelen een cruciale rol. Niet alleen in het faciliteren van een bevorderlijke omgeving voor R&D en innovatie, maar ook in het faciliteren van internationale samenwerking. Op die manier kunnen ze het dynamische karakter van innovatie en de mobiliteit van wetenschappers ondersteunen en financieringsprogramma’s bekostigen.

De Brexit is wat dat betreft een ‘case in point’. Sommige Brexiteers hebben beweerd dat kleine en lenige economieën beter in staat zijn crises te doorstaan en daardoor minder internationale samenwerking nodig hebben. En inderdaad laten Zwitserland en Singapore dat zien. Maar beweren dat dat komt omdat ze geen lid zijn van de EU bijvoorbeeld, is een misvatting. Het zijn beide geïntegreerde, wereldwijd opererende economieën. Zwitserland hoort niet bij de EU, maar neemt bijvoorbeeld wel deel aan een pan-Europees project als de nieuwe Gotthard spoortunnel.

Beleidsmakers moeten zich bewust zijn van het feit dat beleid er wel degelijk toe doet. Economische groei wordt gestimuleerd door innovatie, maar dat komt er niet zonder coördinatie en goed overheidsbeleid.

Kwaliteit is net zo belangrijk als kwantiteit als het gaat om innovatie. De GII houtd sinds 2013 de kwaliteit van innovatie bij door te kijken naar 
  • het niveau van lokale universiteiten
  • internationalisatie van lokale uitvindingen
  • het aantal keren dat onderzoek geciteerd wordt in het buitenland
Beleidsmakers moeten zich bewust zijn van het feit dat beleid er wel degelijk toe doet. Ze hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen van innovatieve mindset. Bovendien helpt het gevoel van nationalisme en fragmentatie verminderen. Dit start met onderwijs waarmee belangstelling voor wetenschap wordt aangewakkerd. En waarmee het nemen van risico’s wordt aangemoedigd, dat de nieuwsgierigheid prikkelt van studenten die dat meenemen in hun werkende leven. Dit geldt vooral wanneer innovatie verder gaat dan de technische creatie, maar terecht komt bij de managers en beleidsmakers.Wereldwijde innovatie is cruciaal voor landen economische groei te stimuleren. Maar het komt er niet zonder goede coördinatie en beleid.

Bron: Sigma, Platform voor kwaliteit van de organisatie


Terug