Print pagina

Onderwijsvernieuwing gericht op Nieuwe Business Modellen: een kwestie van doen!


17 mei 2016

Nieuwe businessmodellen, een thema dat veel hogescholen bezig houdt. De meest concrete vormen van nieuw onderwijs op het gebied van Nieuwe Business Modellen zijn de plannen voor een Massive Open Online Course (MOOC) op het gebied van duurzaamheid en een nieuwe minor Circulaire Economie (CE).

Wat kunnen we studenten leren om ze klaar te stomen voor de toekomst? Daarover gingen werkgevers, docenten/onderzoekers en studenten onlangs tijdens een werkconferentie bij Saxion Deventer in gesprek.
Doel van de werkconferentie Nieuwe Business Modellen van de academie Financiën, Economie & Management van Saxion was om multidisciplinair te inspireren, concretiseren en te verbinden. Aanwezig waren niet alleen studenten, docenten/onderzoekers van Saxion, maar ook andere hogescholen, universiteiten en bedrijven. Tijdens de werkconferentie werd ingezoomd op vernieuwing in het onderwijsaanbod op het gebied van de circulaire economie.

MOOC Nieuwe Business Modellen: meerlagig, op elk moment te volgen en meertalig!
Het fenomeen MOOC is niet nieuw in onderwijsland. Er bestaan al MOOC’s, maar die zijn vooral technisch van aard. Jan Jonker, een van de sprekers en hoogleraar Duurzaamheid van de Radboud Universiteit Nijmegen: 'Wat nieuw is aan deze Engelstalige MOOC New Business Models (NBM) is dat studenten op sociaal-economisch vlak concreet aan het werk kunnen met duurzaamheid door middel van toegepast onderzoek. Ook de inrichting van de MOOC is nieuw en de manier waarop we meerlagig kennis delen via communities.' Hij is er al vijftien maanden mee bezig en had er volgens hemzelf nooit aan moeten beginnen, maar in juni 2016 gaat de Engelse MOOC live met 10.000 internationale studenten. Spannend, volgens Jan. 'We hebben geen idee of er bugs in het systeem zitten waarmee geen rekening is gehouden. Het is kwestie van doen, ook al weet je soms niet wat er op je pad komt.' In aanvulling daarop is er inmiddels een tweetalige website, database van Nieuwe Business Modellen, cases en instructievideo’s. 'De hoop is dat daar in de toekomst nog een eigen SlideShare-kanaal bijkomt en vlogs voor en door studenten en docenten.' Kijk voor meer informatie op de website Nieuwe Business Modellen.

Winning coalition gezocht voor opzetten regionale MOOC Circulaire Economie
Op basis van de ervaringen, is inmiddels het idee ontstaan voor het maken van een regionale MOOC over de Circulaire Economie. Een project tussen meerdere hbo’s, bedrijfsleven en overheid. 'Er moet met urgentie een winning coalition worden gevormd die hier verder mee aan de slag gaat. Hogescholen in Oost-Nederland en bedrijven in de regio reageren positief, maar we zijn nog niet compleet', aldus Jan Jonker. Voor de zomer is dat wel het geval, hoopt hij. Dan komt er een startbijeenkomst om sponsors bij elkaar te brengen en een team te vormen. Voorlopig gaat hij door met de kar trekken, maar wel in nauwe samenwerking met alle partijen.

Vergevorderde plannen voor minor, mogelijk ook studieroute Circulaire Economie
Een andere ontwikkeling met betrekking tot de circulaire economie, is een minor waarmee een student vanaf zijn derde jaar kan specialiseren. 'Het mooie van de circulaire economie is, dat het vraagt om een interdisciplinaire benadering' aldus Eddy Tulp, ontwikkelaar Cleantech binnen Saxion en actief binnen de Cleantechregio. 'Opleidingen zijn er al volop mee bezig, bijvoorbeeld Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde. Ook economische opleidingen willen dit integraal opnemen in het onderwijs. Een dergelijke minor CE zou ook in samenwerking met verschillende partijen kunnen worden opgepakt.' De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft al een minor CE in ontwikkeling. Ook bij Windesheim en Van Hall Larenstein (VHL) bestaat warme belangstelling. Naast dat er sprake is van een specialisatie via een minor, wordt er gedacht aan het inrichten van een studieroute. Die zou, naast de MOOC Nieuwe Business Modellen, bestaan uit twee interdisciplinaire projecten. 'Dat is voor het bedrijfsleven én de student interessanter. Voor bedrijven omdat dit beter te organiseren is, voor studenten omdat zij zich er nog beter mee kunnen profileren.' Tijdens de werkconferentie bleek dat meerdere hogescholen bereid zijn om hierin mee te denken. Daarmee ontstaat een groot potentieel aan studenten van verschillende opleidingen die gezamenlijk aan praktijkopdrachten kunnen werken. Een mooie stap verder in de goede richting!

Bron: Over Management


Terug