Print pagina

Bedrijf profiteert niet van uitbesteden


Obstakels
Sociale innovatie belangrijker
Commercieel kennisdelen
Concern dwingt leverancier soms tot offshoring

Bedrijven die werk uitbesteden aan lagelonenlanden komen bedrogen uit. Winst en innovatie vallen tegen terwijl kostenbesparing juist het doel is, blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 10.000 Nederlandse ondernemingen. Een op de drie Nederlandse bedrijven besteedt werk uit aan lagelonenlanden, maar een succesverhaal is deze offshoring meestal niet. Voor 85 procent van de Nederlandse bedrijven blijven de resultaten van de uitbesteding achter bij de verwachtingen. Doelstellingen worden niet gehaald, en de winstverwachtingen vallen na de uitbesteding tegen. Ondertussen verdwijnt in Nederland kennis en werkgelegenheid.

Dertig procent van de Nederlandse bedrijven verplaatst werk naar het buitenland. Het gaat hierbij niet alleen om laaggeschoolde productiearbeid, maar ook om hoogwaardig technisch werk als ICT-consultancy. Volgens de onderzoekers is dat een gevaar voor onze economie. Het uitbesteden van werk aan het buitenland leidt tot nu toe vaak tot eenrichtingsverkeer. Het werk verdwijnt uit Nederland, de kosten gaan omlaag, maar de bijdrage aan omzet en winst vallen tegen. Op het gebied van innovatie wordt weinig resultaat geboekt. In 2007 nam de innovatie in Nederland zelfs met 3 procent af.
Top

Obstakels
Kennisdelen met buitenlandse werknemers blijkt vaak problematisch. Ideaal gezien integreren Nederlandse ondernemers en buitenlandse werknemers die kennis om hun innovatiekracht te vergroten. Zo ontstaan nieuwe producten en diensten. Maar deze wisselwerking blijft vaak uit omdat het management tekort schiet op het gebied van kennisdeling.
De culturele verschillen blijken groot en moeilijk te overbruggen. Nederlanders hebben onvoldoende multiculturele vaardigheden om van de samenwerking met Chinezen of Indiërs te profiteren. Hoogleraar Henk Volberda: “Wij moeten de keukengeheimen in het buitenland absorberen om daar in Nederland ons voordeel mee te doen. Dat moet een bedrijf wel kunnen. Het vereist meer scholing, een plattere organisatie en veelvuldige kennisuitwisseling door teams bestaande uit de offshore partner en het Nederlandse bedrijf. Kenniswerkers moeten de ruimte krijgen.”
Top

Sociale innovatie belangrijker
Het is slechts een kleine groep ondernemers gelukt om kostenbesparing en innovatie in het buitenland te combineren. Van de bedrijven die ondervraagd zijn, was slechts 15 procent enthousiast over offshoring. Van hen heeft 90 procent een financieel voordeel behaald. Ook is een aantal bedrijven erin geslaagd om buitenlandse ervaringen te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingstrajecten op Nederlandse bodem. Met name grote organisaties zijn goed in de coördinatie van innovatie. Die brengen zij onder in afzonderlijke organisatieonderdelen. Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het moeilijker, maar niet onmogelijk om te innoveren.
Voor een betere benutting van de innovatieve kansen hoeven bedrijven volgens Volberda niet extra te investeren in ICT of technologie. “Innovatiesucces wordt voor 25 procent bepaald door te investeren in technische innovatie en voor 75 procent door investeringen in werknemers, de sociale innovatie.” De succesvolle ondernemingen weten hun organisatie, management en externe netwerken te gebruiken voor innovatie.
Top

Commercieel kennisdelen
Uit het onderzoek komt het belang naar voren om kennis binnen de onderneming daarbuiten te  commercialiseren. Bovendien moet er een sterke kennisuitwisseling tussen de innovatie- en productieafdelingen zijn. Ondertussen is een hecht contact met leveranciers en klanten nodig om impulsen voor vernieuwing zo snel mogelijk op te pakken.
“Wij moeten ons richten op hoogwaardige activiteiten”, zegt Volberda. “Alleen daarin kan Nederland op de lange termijn meerwaarde bieden. Wij moeten een centrum worden voor kennisintensieve activiteiten, zodat India en China later hun werk naar Nederland verplaatsen. NL-shoring noem ik dat.” Nederland zou volgens Volberda niet moeten concurreren op kosten. “Als wij terechtkomen in een kostenspiraal, waar we ons alleen richten op zo goedkoop mogelijk produceren, zijn we gedoemd onze concurrentiepositie in de wereld te verliezen.”
Top

Concern dwingt leverancier soms tot offshoring
Offshoring, het verplaatsen van werkzaamheden naar het buitenland, komt met name voor op het gebied van productie, inkoop, onderzoek, ICT en techniek. Meestal is het ondernemingen, organisaties en overheidsinstellingen te doen om kosten te drukken. Soms gaat het ook om de sterkere arbeidsmarkt: zo is er op ICT-gebied in India makkelijker hooggeschoold ICT-personeel te vinden dan in Nederland. Ruim 200 Nederlandse bedrijven hebben hun software in India laten bouwen. ABN-Amro, KPN Telecom, Shell, KLM, Roccade en Getronics besteedden ICT-projecten uit aan Indiase softwarehuizen. Origin en Philips hebben er eigen vestigingen opgezet. Overigens is nearshoring in opkomst: Tsjechië en Polen worden steeds belangrijker om ICT-projecten te vestigen.
Soms is het geen vrije keuze om werk naar het buitenland te verplaatsen. Grote bedrijven dwingen kleinere leveranciers ook om elders een vestiging te openen. Zo vindt autofabrikant Daimler Chrysler dat een organisatie die wereldwijd producten verkoopt, zich wereldwijd moet vestigen. Niet alleen met zijn verkooppunten, maar ook met zijn productie- en onderzoeksfaciliteiten. Dit betekent dat leveranciers bij Daimler-Chrysler in de buurt moeten zitten om de fabrikant als klant te behouden.
Top

Bron: Trouw


Terug