Print pagina

Zó creëer je creatieve teams


28 april 2016

Onder de juiste omstandigheden kan een team beduidend creatiever zijn dan een enkel individu. Als geheel zijn teams vaak beter in staat om creatieve ideeën door het implementatieproces heen te duwen, zodat het werkelijke innovaties worden. Met deze tien regels worden teams effectiever en creatiever.

1. Diversiteit
Stel je wil een heel nieuw en creatief toetje verzinnen. Zou je dan een team van chocolade-experts bij elkaar zetten? Nee toch? Je zou experts in cakes, ijs, koekjes, brood etc. bij elkaar zetten. Als je dus een creatief team wil hebben om nieuwe marketingideeën te bedenken, zet dan niet alleen marketingexperts bij elkaar. Laat mensen uit andere divisies meedenken. Hoe groter de diversiteit in ervaringen, kennis, denkpatronen en vaardigheden, hoe hoger het creativiteitsniveau.

2. Beloon het team, niet het individu
Als je het gehele team beloont voor zijn creatieve ideeën, dan zijn ze gemotiveerd om verder samen te werken als team en creatieve ideeën te ontwikkelen. Als je een individu beloont, dan motiveer je hem of haar om alléén te werken, om informatie achter te houden en erger, om ideeen te stelen van anderen en ermee vandoor te gaan.

3. Teams bestaan niet eeuwig
Na een tijdje gaan de teamleden elkaar begrijpen en elkaars taal spreken. Dit wordt ook wel ‘tacit knowledge’ genoemd. Dit maakt de communicatie makkelijk en daardoor gaat ook de creativiteit ‘vloeien’. Maar na een jaar of twee gaan de teamleden elkaar te goed kennen. Dan wordt het allemaal voorspelbaar en misschien zelfs saai. Idealiter mix je teamleden door elkaar na 18-24 maanden.

4. Organiseer periodieke meetings voor teams
Teams kunnen ook van elkaar leren. Iemand van buiten het team kan soms iets zien wat het team zelf over het hoofd ziet, omdat het er te dicht bovenop zit. Een oplossing hiervoor is dat team A meekijkt naar een innovatie-uitdaging van team B, en omgekeerd. Pas wel op dat de teams niet verzanden in meetings en verslaglegging. Maar periodieke grote meetings organiseren, waar teams aan andere teams hun werk kunnen presenteren, is geen gek idee.

5. Moedig vriendschappelijke rivaliteit aan
Sommige managers zetten nogal wat druk op hun teams, om beter te presteren dan andere teams. Te veel stress is echter dodelijk voor creativiteit. Aan de andere kant is een beetje concurrentie ook niet slecht. Het kan het geheel ook leuker maken. En waar ‘fun’ heerst, heerst ook creativiteit.

6. Train teamleiders
Teamleiders moeten de basisprincipes begrijpen van groepscreativiteit, zoals probleemoplossings methodieken, teamcoaching, methoden om ideeën te genereren en evaluatiemethoden. Een te kritische teamleider kan de creativteit doden. Een motiverende leider kan een team tot grote hoogten stuwen.

7. Los conflicten snel op
Als twee teamleden problemen of ruzie krijgen, dan moet dit snel worden opgelost. Het kan de teamdynamiek danig verstoren. Teamleden gaan namelijk voor een van de twee kiezen. Dat kost allemaal tijd en energie die eigenlijk aan creativiteit en innovatie besteed moet worden. In het ergste geval moet een van de twee ruziemakers naar een ander team worden overgezet.

8. Vermijd hiërarchie (zoveel mogelijk)
Hiërarchie kan problemen veroorzaken in teams. Teamleden zullen namelijk naar hun baas kijken voor goedkeuring en dat resulteert in ideeën die de baas zullen bevallen, in plaats van werkelijk creatieve ideeën. Er zijn twee alternatieven. Je kunt teams samenstellen met mensen die op hetzelfde niveau zitten in de hiërarchie. Of je maakt een van de basisregels in het team dat hiërarchie geen rol speelt. Beter nog: doe beiden.

9. Zorg voor genoeg middelen
Vergaderzalen met gezellige zitjes, heel veel papier en gekleurde stiften, zijn inspirerender dan de gebruikelijke witte tafels met stoelen. Lego kan gebruikt worden om modellen te maken van producten en ook van processen. Een stapel boeken en tijdschriften is ook nuttig voor inspiratie.

10. Kies een doel, niet een methode
Teams moeten een doel gesteld krijgen. De manier waarop ze daar komen, moeten ze zelf bedenken en kiezen. Ze moeten aangemoedigd worden om even van kantoor weg te gaan, naar een museum of naar het bos, dat stimuleert de creativiteit meer dan op kantoor.

Bron: Sigma, Platform voor de kwaliteit van de organisatie


Terug