Print pagina

Managers vertonen vluchtgedrag


Vluchtgedrag voorkomen

Leidinggevende managers vertonen systematisch vluchtgedrag. Zij ontlopen lastige verantwoordelijkheden. Er is sprake van ‘managerial no go area’s’, waarbij de doelstellingen van de organisatie ondergeschikt zijn aan die van de manager. Dat is een van de uitkomsten van een groot onderzoek onder ruim 700 leden van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD).

Uit het onderzoek komt naar voren dat iedere manager ervaring heeft met het niet diep genoeg in de eigen organisatie durven kijken, het negeren van periodieke rapportages en het tonen van onvoldoende interesse in klantrelaties. Bij één op de vijf managers leidt dit tot systematisch vermijdingsgedrag.
Van managers met een hoog vluchtgedrag delegeert 20 tot 25% regelmatig zaken waar hij zelf tegenop ziet. Managers die leidinggeven aan meer dan 200 medewerkers vertonen gemiddeld minder vluchtgedrag dan collega’s die kleinere organisaties aansturen. Opvallend is verder dat managers die één tot tien jaar ervaring als leidinggevende hebben, in 25% van de gevallen hoog vluchtgedrag vertonen, terwijl dat voor managers met méér dan tien jaar ervaring 12% is.
Top

Vluchtgedrag voorkomen
Volgens de onderzoekers is bij systematisch vluchtgedrag ook de rol van toezichthouders in het geding. Nog te vaak krijgt de manager de kans om door te gaan met een bestuurswijze die niet goed is voor de organisatie. In het ergste geval leidt dit ertoe dat de manager een organisatie naar de afgrond leidt. Om vluchtgedrag te voorkomen is het nodig dat organisaties leidinggevenden selecteren op hun vermogen om de dialoog met medewerkers en stakeholders aan te gaan. Verder is het te sterk sturen op resultaat – al dan niet gekoppeld aan individuele beloningen – doorgeschoten en is een sterker accent nodig op leiderschap, waarbinnen normen en waarden een belangrijke plaats innemen.
Top

Bron: Kluwer Gids Online


Terug