Print pagina

Succesfactoren van Lean in een technische omgeving


18 augustus 2015

Vier succesvoorwaarden
Voordelen van Lean
Scrum

Om uitdagingen het hoofd te bieden en betere producten sneller en efficiënter te ontwikkelen, gaan veel bedrijven in de maakindustrie over op Lean. Wat zijn hun succesfactoren? Onderzoekers van de Boston Consulting Group en de Universiteit van Aken deden een internationaal onderzoek onder honderd bedrijven uit Europa, Azië en de VS.

Vier succesvoorwaarden
Voor een succesvolle adoptie van Lean in een technische omgeving, zijn vier aspecten van het productieproces essentieel.

1. Producteffectiviteit
Een zeer bepalende factor voor producteffectiviteit is de strategische positionering van het product in de markt. Bijvoorbeeld: maken we een A-merk of een low-cost product? Deze positionering bepaalt de grenzen van hoe ver het bedrijf gaat met innovatie- en ontwikkelingsactiviteiten.

2. Proceseffectiviteit- en efficiency
Essentieel is zowel het transparant kunnen maken van productieprocessen (om mogelijkheden te ontdekken voor reductie van time-to-market) als het bieden van opleiding en training aan werknemers (om ze in staat te stellen nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen en problemen zelf op te lossen).

3. Leiderschap
Doorslaggevend is het scheppen van een cultuur waarin falen wordt opgevat als mogelijkheden tot leren, maar ook dat besluiten worden genomen op basis van objectieve, 'fact based' criteria en heldere KPI's voor het aansturen van projecten.

4. Tools
Om productiemiddelen voor Lean te gebruiken die de meeste meerwaarde bieden, is het nodig de nieuwste technologieën te adopteren, zoals 3-D printing, rapid prototyping en digital engineering.

Voordelen van Lean
De meeste bedrijven die aan het onderzoek meededen, verkeren in het beginstadium van Lean-adoptie. OEM's (Original Equipment Manufacturers) in de auto-industrie en machinebedrijven blijken de kopgroep te vormen.
Deze 'Lean-champions' brengen hun producten en innovaties aanzienlijk sneller op de markt dan andere bedrijven. Ze zijn ook beter in staat deadlines te halen en binnen afgesproken budgetten te opereren.

Scrum
Zeer bevorderlijk voor zowel de adoptie van Lean als het vermogen flexibeler, sneller en tegen minder kosten tot het eindproduct te komen, is het kunnen omgaan met 'agile'-productiemethoden (agile betekent wendbaar).
Deze methoden zijn oorspronkelijk afkomstig uit de software-ontwikkelingsbranches en bedoeld om verspillingen tegen te gaan. Maar ook buiten de softwarebranche vinden ze nu meer en meer toepassing. Bekend bij productontwikkeling is de Scrum-methodologie, waarin bij projecten wordt uitgegaan van korte cycli van controleren en aanpassen van tussenproducten.

Bron: Over Management


Terug