Print pagina

Impact van ISO 9001 onderzocht


3 februari 2015

Betrokkenheid werknemers
Over het onderzoek

ISO 9001 is geïmplementeerd door meer dan één miljoen organisaties in 187 landen sinds de introductie in 1987. Een nieuwe versie van ISO 9001 is gepland voor 2015. Tijd om uit te zoeken wat nu de werkelijke invloed is van deze norm en om de verschillen in de huidige literatuur beter te begrijpen.

In een promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit toonde Quality Engineer Basak Manders aan dat ISO 9001 de meeste bedrijven helpt om hun inkomsten te verhogen. Maar zij kon geen bewijs vinden voor het verminderen van de kosten onder invloed van ISO 9001. Bovendien bleek dat niet alle bedrijven financieel voordeel halen uit deze norm en dat de bereikte resultaten afhankelijk zijn van de lengte van de periode sinds de certificering, normversie, geografische locatie, bedrijfssector en bedrijfsgrootte.

Onderzoek naar de verschillen wereldwijd liet zien dat ISO 9001 voordelen biedt op zowel het operationele vlak als voor de marktprestaties in diverse landen, maar dat de verschillen tussen landen qua economische ontwikkeling en nationale cultuur de resultaten van ISO 9001 beïnvloeden. Het niveau van economische ontwikkeling heeft een significante negatieve invloed op de toegevoegde waarde van ISO 9001 voor operationele prestaties, en geen invloed op de marktprestaties. Bovendien heeft de nationale cultuur invloed op de relatie tussen ISO 9001 en de operationele prestaties, maar de cultuur speelt een minder grote rol als het gaat om de marktprestaties.

Betrokkenheid werknemers
Basak Manders onderzocht ook de betrokkenheid van de werknemers bij het op ISO 9001 gebaseerde kwaliteitsmanagementsysteem van hun organisatie. Hierbij maakte zij onderscheid tussen gestandaardiseerde werkmethoden en praktijken gerelateerd aan continue verbetering. Wat het verschil maakt tussen medewerkers die hebben deelgenomen aan gestandaardiseerde werkmethoden en hen die dat niet deden, is een positieve houding ten opzichte van het gebruik van ISO 9001, ISO 9001 kennen, en geloven dat ISO 9001 nuttig is en makkelijk toe te passen. Slechts één variabele, namelijk het zich verantwoordelijk voelen, onderscheidt medewerkers die hebben deelgenomen aan de voortdurende verbeterpraktijken van degenen die dat niet deden.
Top

Over het onderzoek
Hoewel ISO 9001 op grote schaal wordt gebruikt door organisaties om zowel de voortbrengingsprocessen als de marktpositie te verbeteren, blijken de resultaten van studies naar de invloed ervan onderling te verschillen. Een grote hoeveelheid literatuur meldt positieve bevindingen, maar sommige andere onderzoeken laten negatieve resultaten zien. Het doel van het proefschrift Implementation and impact of ISO 9001 was uit te zoeken wat nu de werkelijke invloed is van ISO 9001 en om de verschillen in de huidige literatuur beter te begrijpen. Om te beginnen onderzocht Basak Manders de relatie tussen ISO 9001 en bedrijfsprestaties door middel van meta-analyse om achter de daadwerkelijke effecten van certificering te komen.
Vervolgens onderzocht ze door middel van meta-analyse de voordelen van ISO 9001 wereldwijd en de invloed van de nationale cultuur en economische ontwikkeling van een land op de relatie tussen ISO 9001 en bedrijfsprestaties.
Manders levert een bijdrage aan de ISO-9001-literatuur door vooral de werknemers te bestuderen in plaats van bedrijven en door de onthulling van de factoren die de betrokkenheid van de werknemers in aan ISO 9001 gerelateerde praktijken beïnvloeden.
Top

Bron: Implementation en Impact of ISO 9001


Terug