Print pagina

NNK start 30 september met Persoonscertificering - TQ©


29 mei 2015

Waarom Persoonscertificering?
Beroepsprofiel NNK/EOQ Quality Manager
Certificatietraject
Verlenging
Kosten

Meer informatie en aanmelden

                

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) introduceert dit najaar Persoonscertificering voor de kwaliteitsmanager. Het NNK wil daarmee bijdragen aan het vakmanschap van de kwaliteitsdeskundige. Op 30 september start het eerste officiële certificatietraject tot ‘NNK/EOQ Quality Manager’. Mooie bijkomstigheid: het certificaat heeft een Europees draagvlak.

Tijdens het Nationale Kwaliteitscongres op 22 mei 2015 vertelden NNK-voorzitter Gerard Berendsen en de NNK-leden Arend Oosterhoorn en Cees Beek de ins en outs van de NNK Persoonscertificering. Volgens Gerard Berendsen biedt persoonscertificering organisaties en individuen een herkenbaar basisniveau op het gebied van kwaliteitsdeskundigheid. ‘Als je kijkt naar de grote verscheidenheid aan opleidingen en functiebenamingen in vacatures, zie je door de bomen het bos niet meer. QESH-engineer, KAM-manager, Quality Control specialist of gewoon kwaliteitsmanager, om er een paar te noemen. Het heeft allemaal te maken met normgericht en verbetergericht bezig zijn, veranderingen tot stand brengen en focussen op processen, om daarmee een organisatie te helpen verbeteren en groeien. Een gecertificeerde kwaliteitsmanager kan in meerdere rollen bijdragen aan het succes van de organisatie en hij biedt de organisatie dus meer kansen.’
Volgens Gerard hoopt het NNK dat Persoonscertificatie over een jaar of vijf tot standaard is geworden. ‘NNK heeft in 2014 met succes proefcertificeringen uitgevoerd. Voor het eerste officiële examen op 30 september aanstaande hebben zich al zes kandidaten aangemeld. Met het certificaat kun je je onderscheiden in de markt. Je kunt laten zien dat je ‘bij’ bent. Hiervoor is zowel een werknemers- als een werkgeversbehoefte. De komende tijd gaan we met de opleiders praten over afstemming en certificatie van opleidingen.’

 
Kwaliteit van de kwaliteit
Wie bewaakt de kwaliteit van de kwaliteitsmanager? Als opdrachtgevers en werkgevers kiezen voor een ‘NNK/EOQ Quality Manager’, dan weten ze dat het goed zit met de kwaliteit. De beroepsgroep staat niet alleen voor de kwaliteit van producten, diensten en organisaties, maar bewaakt en borgt met persoonscertificering nu ook zijn eigen kwaliteit:
KWALITEIT ZONDER VRAAGTEKENS EN ZONDER GRENZEN!
 
 

Waarom Persoonscertificering?
Arend Oosterhoorn, lid van de NNK-werkgroep Persoonscertificering en examinator, benadrukt dat Nederland er niet meer onderuit kan. ‘Persoonscertificering en permanente educatie van de kwaliteitsmanager is al jaren een activiteit van de EOQ, de European Organization of Quality. Het certificeren van vakmanschap is oorspronkelijk door de EOQ ingevoerd. Vijftien Europese landen voeren het al uit. Het gaat hierbij niet alleen om certificering van de kwaliteitsmanager, maar ook van bijvoorbeeld de (lead)auditor.’

Arend zet de voordelen van Persoonscertificering voor het kwaliteitsvak op een rijtje :
Herkenbaarheid naar de markt: ‘De wens van de NNK is om duidelijk te maken wat de kwaliteitsmanager moet kunnen. Het vak kwaliteitsmanagement is erg diffuus. Daarom wil de NNK iets doen aan de transparantie naar de markt.’
• Erkenning van het vakgebied en vakmanschap: ‘Het certificeren helpt bij het borgen van onze vakbekwaamheid.’
• Onderscheidende rol van de kwaliteitsmanager: ‘Er zijn allerlei gecertificeerde beroepen, maar de kwaliteitsmanager is dat nog niet. Een certificaat heeft ten eerste betekenis voor de kwaliteitsmanager zelf: herkenbaarheid naar de markt en erkenning van je vakmanschap. Waarmee je je kunt onderscheiden van de quality engineer en andere kwaliteitsfunctionarissen. Certificering zorgt er ook voor dat je als gesprekspartner erkenning krijgt. En het is handig als je wisselt van werkgever.’
• Harmonisatie van opleidingen en diploma’s: ‘Je wilt weten wat iemand precies heeft geleerd en wat zijn diploma waard is. Door afstemming en certificatie van opleidingen ontstaat een landelijke standaard.’
• Vitalisering van het vakgebied en de beoefenaren: het NNK vindt dat kwaliteitskundigen zich permanent moeten blijven ontwikkelen. Met Persoonscertificering houden wij elkaar scherp.’

Beroepsprofiel NNK/EOQ Quality Manager
Het NNK presenteert op de NNK-website een beroepsprofiel dat is afgeleid van het Competence Scheme van de EOQ. Het beschrijft de basis van het certificaat voor de kwaliteitsmanager en geeft tegelijkertijd helderheid over het kwaliteitsvak. Arend Oosterhoorn: ‘Het gaat uiteraard om het invoeren en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen, over vaardigheden in procesmanagement en in het managen en begeleiden van groepen, en over het presenteren, rapporteren en het toepassen van alle standaard kwaliteitsmanagementmethoden die je moet kunnen toepassen. Daarnaast wordt er gevraagd naar de vaardigheden om data te analyseren en verschillende systemen te kunnen integreren, en om je op te kunnen stellen als dienstverlener en adviseur voor alle niveaus van de organisatie, of je een rol kunt spelen als trainer en instructeur en er wordt gevraagd naar ontwikkelingen en implementatie met betrekking tot auditsystematieken.’

Certificatietraject
Cees Beek, bestuurslid NNK en trekker van de NNK-werkgroep Persoonscertificering, schetst het certificatietraject. Volgens hem staan persoonlijke eigenschappen die je wilt ontwikkelen voorop ‘want vaktechnische verbeternormen kennen we wel. Om het certificaat te bemachtigen, moet je voldoen aan toelatingseisen. Je moet een HBO- of WO-diploma hebben en 4 jaar werkzaam zijn, waarvan 2 jaar als kwaliteitsfunctionaris. Bovendien moet je kwaliteitskundige opleidingen op tenminste HBO-niveau hebben gevolgd van minimaal 60 klokuren. Als je dan het theorie- en praktijkexamen haalt, krijg je een NNK- en een EOQ-certificaat. Het certificaat heeft een Europees draagvlak - handig voor organisaties die internationaal opereren. Daarnaast teken je een contract met het NNK met een beroepscode over professioneel en ethisch handelen, plus een verklaring dat je jezelf educatief blijft ontwikkelen. Alles heeft een houdbaarheidsdatum van drie jaar.’

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De theoretische toets bestaat uit multiple choice-vragen over:
•    kwaliteitsmanagementsystemen
•    proces- en projectmanagement
•    leiderschap en begeleiden van groepen
•    communiceren, presenteren, rapporteren en adviseren aan management en groepen
•    belangen klanten en andere stakeholders
•    kwaliteitsmethoden
•    data-analyse / statistiek
•    trainingen
•    auditing
Op de NNK-website komt een literatuurlijst met belangrijke boeken ter voorbereiding.
Na de theorietoets volgt de praktijktoets. Hierbij wordt je ingedeeld in groepjes van 3 kandidaten. Elke kandidaat krijgt een case voorgelegd met een ethisch dilemma en presenteert zijn strategie.

Verlenging
Het certificaat is 3 jaar geldig. In die periode moet je 2 jaar als kwaliteitsfunctionaris hebben gewerkt. Je moet het bewijs leveren van 2 afgeronde vakgerichte projecten en minimaal één vakgerichte training van één dag hebben gevolgd. Ook mag er geen aanklacht tegen je ingediend zijn. Om het certificaat te verlengen moet je een reflectieverslag schrijven en een ontwikkelplan opstellen voor de komende 3 jaar met vakinhoudelijke en professionele aspecten. Vervolgens moet dit besproken worden met 2 zogenaamde peers: examinatoren of gecertificeerde kwaliteitsmanagers.

Kosten
Het hele traject kost €1210. NNK-leden betalen €726.

Meer informatie en aanmelden


Terug