Print pagina

Patrick de Boer verkozen tot Business Improvement Manager 2015


9 juni 2015

Tijdens het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) op 4 juni 2015 is Patrick de Boer, kwaliteitsmanager bij kunststofverwerker Ubbink uit Doesburg, uitgeroepen tot Business Improvement Manager 2015. De Boer won ook de Publieksprijs, die dit jaar voor de tweede keer werd uitgereikt. Hij ontving beide awards voor zijn inspirerende rol in het veranderen van de cultuur en de opvattingen ten aanzien van kwaliteit in zijn bedrijf.

Patrick de Boer kreeg bij de publieksverkiezing ruim 40 procent van de bijna 450 stemmen die via de website van het NNK werden uitgebracht. Ook de vakjury onder leiding van NNK-bestuurslid Elize Hulscher koos voor De Boer na grondig onderzoek van de businesscases van de drie genomineerden. Elize: ‘Patrick kwam als beste uit de bus vanwege zijn gedegen aanpak van de verbeterprojecten en de behaalde resultaten bij Ubbink. Zijn verbeteringen hebben duidelijke gevolgen voor het bedrijf en voor de medewerkers, die in hoge mate betrokken zijn bij de projecten. Patrick is de motor achter veel projecten. Hij onderneemt zelfstandig verbetertrajecten, maar vergeet niet het managementteam te betrekken.’

v.l.n.r.: Benno Schreurs, Patrick de Boer, Esther JongeneelPatrick de Boer toonde zich vereerd. ‘Ik ben trots op de collectieve prestatie die we bij Ubbink hebben geleverd. Onder het motto ‘Gemak’ – voor zowel onszelf, onze leveranciers als onze klanten – hebben we de afgelopen jaren in de hele keten verbeteringen gerealiseerd. We hebben ons eigen Lean-huis gebouwd, ons kwaliteitssysteem aangepast en trede 4 van de MVO Prestatieladder bereikt. Dat is vooral te danken aan het veranderde ‘onderbuikgevoel’: toen we begonnen, was ik nog vooral initiator en keken collega’s de kat uit de boom; inmiddels komen ze zelf met procesverbeteringen.’

 
Andere genomineerden

Winnaar Patrick de Boer streed om de titel Business Improvement Manager 2015 met de genomineerden Esther Jongeneel, Programmamanager Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, en Benno Schreurs, Quality Manager bij kleppenproducent Asco Controls in Scherpenzeel. In het Veiligheidshuis werken gemeenten en instanties als GGZ, Openbaar Ministerie, politie en maatschappelijk werk onder één dak samen om de regio veiliger te maken. Esther Jongeneel: ‘Kwalitatieve samenwerking is, met zo veel uiteenlopende partners, niet vanzelfsprekend. In het Veiligheidshuis helpen we met honderd professionals meer dan 24.000 verdachten per jaar. Dankzij een persoonlijke, soms zeer intensieve aanpak zien we de recidive afnemen.’ Asco Controls maakte kwaliteitsslagen in het eigen bedrijf en bij leveranciers. Benno Schreurs: ‘Kwaliteit draait om mensen. Een paar jaar geleden was er bij ons nauwelijks aandacht voor veiligheid en efficiency. Inmiddels hebben we, vooral door het aanschouwelijk te maken, iedere medewerker doordrongen van het belang. Tegelijk hebben we voor onze internationale leveranciers een systeem opgezet waarin niet wij in Nederland, maar zij zelf de kwaliteit van hun – en dus onze – producten bewaken.’

 


Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) is voor kwaliteitsmanagers, bedrijfsleven en overheid hét platform voor kwaliteitsmanagement. Het NNK adviseert en ondersteunt hen bij het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisatie. Daarnaast werkt het NNK aan de persoonscertificering van kwaliteitsmanagers.

Het NNK wil talentvolle Business Improvement Managers stimuleren om baanbrekende oplossingen te bedenken voor slimmere, efficiëntere bedrijfsprocessen. De Business Improvement Award is er als erkenning voor de kwaliteitsmanager die (het denken over) de kwaliteit in zijn of haar organisatie ingrijpend verandert en verbetert.
Business Improvement wordt breed gezien. Het kan gaan over veranderingsprojecten op strategische niveau, maar ook over verbeterprojecten op operationeel niveau. Een project hoeft niet uitsluitend te gaan over kwaliteit, ook thema’s als milieu en veiligheid horen tot de mogelijkheden. Kwaliteit kan betrekking hebben op producten, diensten, processen, organisaties, ketens en netwerken van organisaties.

Criteria zijn onder meer:
• verbeter- en veranderproject of –aanpak
• resultaten van verbeterprojecten
• selectie van verbeterprojecten
• de rol van de Business Improvement Manager
• in-en externe presentatie van het verbeterproject

De presentaties van het Business Improvement Event zijn beschikbaar op de website van NNK.


Terug