Print pagina

HKZ meer ‘lean’ door nieuwe ISO 9001


12 maart 2015

Wat betekent dit voor u?
Planning en overgangstermijn

In september 2015 komt een nieuwe versie van ISO 9001 op de markt. Omdat veel HKZ-normen hiermee compatibel zijn, gaan deze ook op de schop. Maar volgens NEN gaat het hierbij om accentverschuivingen en kunt u de verandering aangrijpen om meer Lean te werken en het systeem nog meer naar uw hand te zetten. 

Wat verandert er?
Heeft u te maken met een HKZ-norm die ISO-compatibel is (bekijk de lijst), dan kunt u rekenen op deze aanpassingen:
  • Risicogericht denken krijgt meer aandacht en komt straks op drie niveaus terug: individueel, operationeel en beleidsmatig.
  • Naast focus op risico’s wordt er van organisaties ook gevraagd te kijken naar kansen.
  • Het begrip ‘directievertegenwoordiger’ is verdwenen. Er ligt straks meer nadruk op commitment en leiderschap van het topmanagement.
  • Oriëntatie op de omgeving (in breedste zin van het woord) en veranderingen daarin krijgen meer aandacht.
  • Er komt ook meer aandacht voor processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd.
  • Naast klanten komen de eisen en verwachtingen van stakeholders in beeld.
  • Minder eisen aan wat vastgelegd moet worden in procedures.
Wanneer u een goed werkend systeem heeft, is de kans groot dat u weinig tot niets hoeft te doen en deze verandering kunt aangrijpen om meer ‘lean’ te werken en het systeem nog meer naar uw hand te zetten. Risicogericht denken was immers al een belangrijk onderdeel van veel HKZ-normen.
Zorg dat uw systeem een stabiel systeem wordt dat ruimte geeft om in te blijven spelen op de continuïteit van uw dienstverlening ondanks het steeds maar veranderende krachtenveld. De nieuwe norm geeft u deze vrijheid en doet daarin zeker niet onder voor de ISO 9001 voor Zorg & Welzijn.

Naar verwachting verschijnt de definitieve ISO 9001:2015 in september. Kort na het verschijnen van de definitieve ISO-norm gelden ook de aangepaste HKZ-normen. Voor HKZ-gecertificeerde organisaties geldt een ruime overgangstermijn. Zij krijgen drie jaar de tijd om aan de nieuwe HKZ-norm te voldoen (vanaf publicatie van ISO 9001:2015).

Top

Bron: NEN


Terug