Print pagina

Het geheim van succesvolle organisaties


30 maart 2015

Wat maakt een organisatie duurzaam succesvol? Sámen continu verbeteren, transparantie, bevlogenheid van medewerkers, oprechte interesse tonen. Een graaicultuur werkt averechts.

In 2014 vroeg Effectory ruim 400.000 medewerkers naar hun mening over hun werkgever en werkbeleving. Welk verbeterpotentieel zien zij voor hun werkgevers? En voor zichzelf? Dat levert een schat aan informatie en kansen voor verbetering.

De belangrijkste punten:

1. Continu verbeteren, maar wel samen met de medewerkers
De meest succesvolle bedrijven durven kritisch te kijken naar hun organisatie en zetten continu in op verbetering, ook als dit op korte termijn niet het meest winstgevende is. Hoe zij hun organisatie steeds kunnen verbeteren bedenken zij samen met hun medewerkers, want dit zijn immers de mensen die het werk elke dag uitvoeren. En wie weten er nu beter hoe er handiger, slimmer en efficiënter gewerkt kan worden dan zij? Zij maken hiervoor actief gebruik van sociale innovatie. Met als resultaat een scherpe, toekomstbestendige organisatie met bevlogen medewerkers.

2. Transparantie geeft vertrouwen
Nederlandse medewerkers beoordelen de leiding van hun organisatie met een onvoldoende, namelijk een 5,8. Helderheid en uitleg over de organisatiedoelen kunnen het vertrouwen van medewerkers vergroten. Zonder doelstellingen zijn zij in feite stuurloos en zien zij niet wat de organisatieleiding doet. Maar als de leiding een concreet doel formuleert en een duidelijke koers uitstippelt om het doel te bereiken, dan wordt het een ander verhaal. Medewerkers weten dan precies waar de leiding mee bezig is en hoe de organisatie wordt aangestuurd. Dit geeft een veilig gevoel. Het vertrouwen in de top krijgt hierdoor een enorme boost.

3. De magie van bevlogen medewerkers
Bevlogenheid is een belangrijke pijler voor duurzaam organisatiesucces. Ondanks de impact van de recessies op de Nederlandse arbeidsmarkt is er een lichte stijging in de bevlogenheid van medewerkers. Waar dit thema in 2011 gemiddeld met een 7,2 werd beoordeeld, is het rapportcijfer in 2014 een 7,4. Medewerkers hebben zich sámen met de werkgever ingezet om het te redden in zware economische tijden. Zij voelen zich hierdoor extra verbonden met de organisatie.

4. Interesse baas helpt bij werkstress
De werkdruk in Nederland neemt toe. Ruim een derde van de medewerkers vindt de dagelijkse werkdruk nu te hoog of veel te hoog en op termijn veroorzaakt dit stress. Deze stress kan echter voorkomen worden wanneer leidinggevenden oprechte interesse tonen in het welzijn van hun medewerkers.

5. Graaicultuur funest
In organisaties waar gefocust wordt op het behalen van kortetermijnwinst, krijgen medewerkers het gevoel dat zij er niet echt toe doen, maar alleen een middel zijn om het bedrijfsresultaat te halen. Mogen medewerkers meedenken over organisatieverbeteringen, dan schiet de bevlogenheid omhoog. 


Download het rapport (gratis)Terug