Print pagina

Deze vijf factoren zijn bepalend voor werkgeluk


4 maart 2015

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gelukkige werknemers beter presteren. En dat geluk op de werkplek niet wordt gemeten in euro's, maar in een gevoel van autonomie, goed aangestuurde teams en een gevoel van voldoening en respect. Deze factoren zijn zonder grote investeringen goed te beïnvloeden.
Dat blijkt uit onderzoek van Happiness Works, dat de resultaten van de Nederlandse Geluk en Werk Index presenteerde. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als referentiepunt voor het meten van geluk op de werkvloer. Het managen van geluk kan daarmee bijdragen aan zakelijke successen.

Vijf factoren die werkgeluk bepalen
In januari 2015 is een nationale enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking. De deelnemers beantwoordden vragen in een viertal gebieden: Persoonlijke capaciteiten, organisatorisch systeem, functioneren op het werk en beleving van het werk.
Uit dit onderzoek bleek dat vijf factoren een belangrijke plek innemen bij het bepalen van de geluksbeleving:
  1. Mensen helpen hun beste eigenschappen te benutten
  2. Het creëren van voldoende uitdaging
  3. Het gevoel hebben zinvol werk te doen
  4. Het onderhouden van goede onderlinge relaties
  5. Eerlijke behandeling

Bron: Personeelsnet - Vakkennis voor HR-professionals


Terug