Print pagina

Duurzaam Ondernemen 3.0: strategische aanpak uit eigenbelang - TQ©


11 november 2014

Met een mooi symposium nam Jan Venselaar  als lector Duurzame Bedrijfsvoering na 12 jaar afscheid van Avans Hogeschool. Tegelijkertijd presenteerde hij zijn erfgoed, samengevat in het boek Duurzaam Ondernemen 3.0.

Duurzaam ondernemen 1.0 is sterk gericht op het doen van afzonderlijke acties met duurzaamheid als perspectief. Op zich zijn het goede acties: ze besparen kosten, bijvoorbeeld op energie en afvoeren van afval en leveren goodwill op bij de omgeving. Maar veel verder dan marginale aanpassingen in de onderneming gaat het niet. Bedrijven maken geen kosten-batenanalyse. Waarom men het doet blijft beperkt tot: duurzaam ondernemen moet nu eenmaal, want het is maatschappelijk gewenst. Het is eigenlijk alleen maar een noodzakelijke kostenpost.

Versie 2.0 heeft een sterke kosten-batenafweging als basis. Bedrijven leverden producten en diensten die maatschappelijk gewenst zijn. Dat doen ze natuurlijk op een manier die maatschappelijk acceptabel is. Duurzaam ondernemen 2.0 draait dan om duurzame producten en de extra inspanningen om je te profileren als maatschappelijk bewust bedrijf.
Wat is in die visies voldoende om een bedrijf succesvol te laten zijn?
 • een niche vinden in de huidige markt én
 • een doelgroep vinden: consumenten en bedrijven in de B2B markt, om nu voldoende winstgevend te zijn.
Dat is niet anders dan in de klassieke vorm van ondernemen. Duurzaamheid maakt dat alleen wat fraaier. Met de toekomst kunnen we pas rekening houden als we daar zijn.

Bij Duurzaam Ondernemen 3.0 staat de visie op de toekomst voorop.  
Bedrijven zijn alleen succesvol als ze zich echt oriënteren op wat de toekomst brengt en vraagt. Duurzaam ondernemen is dan niet alleen maar het produceren van iets duurzaams. Het is rekening houden met alle aspecten, factoren en voorwaarden die bij ondernemen spelen. Het gaat niet om iets aardigs doen voor de maatschappij maar inspelen op keiharde toekomstige maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de randvoorwaarden die deze zullen gaan stellen. Dat kan betekenen een verminderde beschikbaarheid van grondstoffen, eisen over hoe producten worden gemaakt, inkomen voor mensen dat daarmee gegenereerd moet kunnen worden. Aan die randvoorwaarden moet je als bedrijf voldoen om ook straks ‘volhoudbaar’ te zijn, een andere term voor duurzaam. Doe je dit niet, dan heeft je bedrijf op termijn geen bestaansrecht meer. Daarmee is Duurzaam Ondernemen 3.0 een strategische aanpak uit eigenbelang.


Terug