Print pagina

ISO-norm voor compliancemanagement



 


Op 23 september 2015 start de

   
 
Masterclass
 

 
 

 voor KAM-managers

   
 

 Breng uw processen op topniveau
met compliance, risicomanagement en adequaat toezicht!

   
 

18 december 2014

Onlangs is de internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, gepubliceerd. Deze richtlijn helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken.

ISO 19600 is een richtlijn voor compliancemanagement en geen eisenstellende (certificeerbare) norm. Dat is een bewuste keuze. Er zijn al voldoende certificeerbare managementsysteemnormen voor specifieke onderwerpen, waarvan compliancemanagement deel uitmaakt, zoals bijvoorbeeld ISO 14001 voor milieumanagement of OHSAS 18001voor arbomanagement.

Compliancemanagement verdiepen
ISO 19600 is bedoeld om organisaties te helpen hun bestaande aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden. Het geeft richtlijnen voor het vaststellen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, onderhouden en verbeteren van een effectief compliancemanagementsysteem. De richtlijn is bedoeld voor alle typen organisaties, ongeacht hun omvang.

Compliance is mensenwerk
In ISO 19600 worden standaardelementen van een managementsysteem ingekleurd en aangevuld voor het onderwerp compliance. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-officer (of algemener: de compliancefunctie). 

Manager geeft goede voorbeeld
Voorbeeldgedrag en commitment van managers is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is en medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden het juiste gedrag en attitude ten toon (kunnen) spreiden. Omdat compliance voor een belangrijk deel mensenwerk is, is vanuit Nederland ook nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor zogenoemde soft controls als onderdeel van beheersmaatregelen. 

Bronnen
NEN
Sigma, Platform voor kwaliteitsprofessionals

Lees ook:
Artikel Aantoonbaar in compliance
Masterclass Programma Bouwen aan Compliance-Excellence


Terug