Print pagina

Nederlandse bedrijven innoveren minder


27 november 2014

Nederlandse bedrijven innoveren dit jaar beduidend minder. Dat blijkt uit de jaarlijkse Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor van INSCOPE. Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Henk W. Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

De voornaamste zes bevindingen zijn:
1. Innovatievermogen van Nederlandse bedrijven is substantieel gedaald.
2. Nederlandse bedrijven investeren na jaren van daling weer iets meer in technologische innovatie, maar minder in sociale innovatie.
3. Een toename van het aantal arbeidsplaatsen vraagt om een hoge mate van technologische innovatie èn sociale innovatie.
4. Regio's Achterhoek/Twente, Midden- en Oost Brabant, en Noord-Holland scoren bovengemiddeld op hoeveelheid product- en dienstinnovaties.
5. Nederlandse bedrijven verplaatsen meer activiteiten naar het buitenland dan dat er terugkomt naar Nederland.
6. Vooral in de regio's Zuid-Limburg, Arnhem/Nijmegen en Haaglanden/Leiden gaan er meer activiteiten naar het buitenland dan dat er voor terug komen: in Noordoost-Nederland, Zeeland en West-Brabant is dat juist andersom.

Bron: Over Manegement


Terug