Print pagina

Ontwikkel je eigen duurzame business met het boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen werken aan waardecreatie‘ - TQ©


18 november 2014

Bestel het werkboek Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie
(275 pagina’s)

Oproep: organiseer een Meetup!
Klaverbladmodel
De kracht van het Klaverbladmodel

Het werkboek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ is op 13 november 2014 met open armen ontvangen. Maar liefst 450 mensen waren getuige van de presentatie tijdens het symposium in de Domkerk: burgers en ondernemers die samen plannen smeden voor een duurzaam initiatief, sociale onderneming of coöperatie zoals een energiecollectief of een zorgcoöperatie. Maar ook ondernemers van een geslaagd ‘Nieuw Business Model’ zoals Thuisafgehaald, Women on Wings, MyWheels, BB Bricks, Geld GROEN Wassen en Deell.
Volgens initiatiefnemer Jan Jonker is er aan ambitie en idealisme in Nederland geen gebrek: "Het borrelt en bruist in onze maatschappij. Het boek zorgt ervoor dat samenwerking tussen al die burgers en ondernemers daadwerkelijk leidt tot nieuwe lokale en regionale bedrijvigheid met duurzaamheid als uitgangspunt.”

Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, startte in 2010 een onderzoek naar nieuwe businessmodellen. “We zagen dat er talloze duurzame initiatieven zijn in onze maatschappij - de een succesvoller dan de ander. We vroegen ons af: wat doen mensen als ze duurzaamheid organiseren en hoe ziet dat er organisatorisch uit? Wat zijn de ingrediënten van een duurzaam businessmodel? Dit leidde tot de term Nieuwe Business Modellen. Samen met ruim veertig co-auteurs ontwikkelden we een doe-het-zelf methode om enthousiaste burgers en ondernemers te helpen hun ambitie te structureren en een levensvatbaar businessmodel te ontwikkelen.”

 
Ben je enthousiast bezig met de ontwikkeling van een duurzaam initiatief? Of wil je aan de slag en zoek je inspiratie en hulp? Er wordt gewerkt aan een site waar ondernemende burgers hun initiatieven kunnen uploaden. Het doel hiervan is elkaar te ondersteunen, ervaringen te delen en gegevens uit te wisselen. Jan Jonker vraagt iedereen die duurzame initiatieven organiseert zich te registreren op de site, die binnenkort te vinden is op http://www.nieuwebusinessmodellen.info/nl/nieuwe-business-modellen/.  

Jan Jonker roept bevlogen burgers ook op om een MeetUp te organiseren in hun buurt of regio. “Ik wil graag dat mensen elkaar helpen en steunen bij de ontwikkeling van een Nieuw Business Model. Binnenkort kunnen ze hun initiatief registreren en als ambassadeur functioneren voor wie inspiratie, hulp en steun zoekt. Daarmee ontstaat inzicht en verbinding. Duurzaamheid is volwassen geworden, het amateurisme voorbij. Met ons boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ als uitgangspunt ligt opschaling naar een goed functionerende participatiemaatschappij binnen ons bereik.”

Organiseer je een MeetUp? Meld dat dan hier.

 
Top

Klaverbladmodel
Met de doe-het-zelf aanpak uit het boek kun je je idee vertalen naar een werkend bedrijfsmodel, of een bestaand model doorlichten. Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden, vragen en checklists. “Ons boek is een denkboek en werkboek tegelijkertijd. De lezer krijgt dus ook theoretische fundamenten en concepten aangereikt, waarmee hij of zij ideeën kan toetsen en vormgeven.” Het boek bestaat uit twee delen: De Bibliotheek met achtergronden en het verhaal waarom Nieuwe Business Modellen nodig zijn, en De Werkplaats voor de ontwikkeling van een 
Nieuw Business Model.
Jan Jonker: “Hart van de doe-het-zelf aanpak is het Klaverbladmodel, waarin alle ingrediënten zitten om structuur aan te brengen in het hele proces vanaf ideevorming tot zakendoen. Je wordt uitgedaagd om antwoorden te vinden op vragen als: wat wil ik eigenlijk, wat zijn de principes die ik hanteer, met wie ga ik ondernemen, is mijn plan wel goed? Je bedenkt iets met middelen en ontwerpt het voor mensen, een community, en wat eruit komt moet van waarde zijn: sociale, ecologische en economische waarde. En als er wat uitkomt, heb je een cadeau: je nieuwe bedrijfsmodel waarmee je van start kunt gaan. De Amerikanen zeggen: hoe krijg ik een idee ‘up and fly’? Dat is wat het werkboek doet.”

De kracht van het Klaverbladmodel is dat het mensen met tegengestelde belangen verbindt. Het biedt ruimte om perspectieven met elkaar te delen en deze op een gelijkwaardige manier met elkaar te verkennen. Het levert een zoekproces op waarin ondernemers hindernissen met elkaar overwinnen. Het Klaverbladmodel zet mensen dus aan om te schakelen en op een andere manier te ondernemen, wat hard nodig is nu de financiële wereld op veel fronten vastloopt. Bijkomend voordeel van de methode uit het boek ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ is bovendien dat het tijdwinst oplevert ten opzichte van de klassieke aanpak, omdat stakeholders niet blijven hangen in het polariseren.
Top

  Conventioneel Business Model   Nieuw Business Model
Principes: enkelvoudig en vaak alleen financieel   meervoudig, gedeeld en collectief
Economie: lineaire realisatie van de waardepropositie, distributie, gebruik   circulaire realisatie van waarden, zowel materieel als sociaal
Eigenaarschap: financieel aandeelhouderschap centraal   toegang wordt belangrijker dan bezit
Samenwerken: lineaire realisatie van de waardepropositie in (functionele) waardeketen   in een netwerk van mensen (en instituties) die samen het vermogen hebben een bepaalde propositie te organiseren c.q. realiseren
Transactie: producent en consument zijn gescheiden – transacties primair gebaseerd op geld   producent en consument kunnen een en dezelfde persoon zijn. Breder palet aan transactievormen en –middelen mogelijk zoals tijd, afval en punten, naast geld
Organisatie: organisatie-centrisch – functioneel organisatieontwerp   community-centrisch – mengvorm van verschillende organisatievormen in een netwerk, een ‘zwerm’
Succes: wordt zichtbaar in een kosten-baten-analyse gebaseerd op geld als centrale waarde   meerdere soorten opbrengsten (in termen van winsten en waarden) voor meerdere personen

Het onderzoek in 2013-2014 en het symposium op 13 november 2014 zijn mede mogelijk gemaakt door steun van de ASN Bank, de Provincie Gelderland, De Radboud Universiteit Nijmegen en Stichting OCF 2.0.

Lees ook:
Maak een succes van uw duurzame idee
Hybride bankieren heeft de toekomst

Terug