Print pagina

Persoonscertificering Kwaliteitsmanager


15 oktober 2014

Voordelen NNK/EOQ certificaat

Hoe verloopt het proces?

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) introduceert dit najaar persoonscertificering van de kwaliteitsmanager. Kwaliteitsmanagers kunnen met het certificaat aantonen dat ze voldoen aan de eisen van het beroepsprofiel. Voor opdrachtgevers en werkgevers biedt het certificaat de zekerheid dat ze werken met een deskundige kwaliteitsmanager.

De persoonscertificering is op Europees niveau afgestemd met de European Organisation of Quality (EOQ) en voldoet daarmee aan een Europese standaard. In Europa hebben al 15 landen het systeem van persoonscertificering ingevoerd, waaronder Duitsland en Oostenrijk. De naam van het certificaat is NNK/EOQ Quality Manager.

De discussie over de invoering van persoonscertificatie van de kwaliteitsmanager wordt al jaren gevoerd. Want eigenlijk is het vreemd dat de kwaliteit van de kwaliteitsmanager zélf niet bewaakt wordt. Het NNK organiseerde onlangs een discussieavond over de invulling van persoonscertificatie. Want dát de persoonscertificering er komt, staat vast.
Persoonscertificatie moet vooral duidelijkheid geven over de vakbekwaamheid van de kwaliteitsmanager, zo bleek tijdens de NNK-bijeenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld regelmatig de vraag gesteld: ‘Weet jij een goede kwaliteitsmanager?’ Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, want wat is een goede kwaliteitsmanager, hoe bepaal je dat en is er een eenduidige visie op kwaliteitsmanagement? Ook de markt vraagt steeds meer om gecertificeerde kwaliteitskundigen. Denk bijvoorbeeld aan de recente schandalen in de voedingsindustrie: waar was de kwaliteitsmanager?

Persoonscertificering is aantrekkelijk voor opdrachtgevers, werkgevers en  kwaliteitsmanagers. De voordelen:
  • De gecertificeerde kwaliteitsmanager onderscheidt zich in het werkveld.
  • Aantoonbare vakbekwaamheid geeft zekerheid voor werkgevers en opdrachtgevers.
  • Het certificaat is Europees, wat voordelen heeft voor organisaties die in een internationale omgeving werken.
  • Persoonscertificering is geen eindpunt maar een continu proces waarin gecertificeerden aantoonbaar hun vakbekwaamheid bijhouden.
  • Certificering leidt tot een sterke beroepsgroep die nieuwe vraagstukken blijft bespreken, aanpakken en verbeteren.
Kwaliteitsmanagers met minimaal vier jaar werkervaring, waarvan twee jaar in kwaliteitsmanagement, komen in aanmerking voor persooncertificering. De kwaliteitsmanager wordt getoetst op kennis, kunde, vaardigheden, integriteit en leiderschap. Dat gebeurt in een schriftelijk en mondeling examen en een praktijktoest. Het schriftelijke examen is een kennistoets en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De praktijktoets bestaat uit een case die kandidaten in een kleine groep moeten uitwerken. Hierin worden kandidaten beoordeeld op motiveren, leiding geven, presenteren, etc. Het eerste examen zal begin 2015 worden afgenomen.

De looptijd van het certificaat is drie jaar. In die drie jaar dient de kwaliteitsmanager punten te verzamelen om zijn certificaat actueel te houden. Op dat front zijn er nog zorgen want er zijn (nog) niet zo heel veel opleidingen en activiteiten waarmee de kwaliteitsmanager zijn kennis en kunde op peil kan houden. 

Bron: NNK


Terug