Print pagina

De 7 kenmerken van excellente werkgevers


15 mei 2014

Werkgevers die zowel de harten van hun werknemers willen winnen, als een productieve werkomgeving creëren, komen in aanmerking voor het predikaat 'Great Workplace'. Onderzoeksbureau 
Gallup deed een onderzoek naar de 32 organisaties die de Gallup Great Workplace Award 2013 wonnen. Waarin onderscheiden deze werkgevers zich, wat doen zij anders dan de meeste andere werkgevers?

1. Attitudes en gedrag van leidinggevenden

Opvattingen en gedragingen van leidinggevenden zijn sterk bepalend voor de organisatiecultuur. Leidinggevenden van Great Workplaces zijn nieuwsgierig en niet bang hun kwetsbaarheid te tonen. Voor hun medewerkers zijn het rolmodellen. 


2. Professionaliteit van personeelsmanagers
Goede personeelsmanagers hebben geen moeite met het begeleiden en aanspreken van managers op hun verantwoordelijkheden. Dit is belangrijk omdat veel executives carrière maken ondanks hun tekortschieten als manager.3. Betrokken werknemers

De organisatiemissie heeft alleen kans van slagen als de basisbehoeften van werknemers zijn vervuld. 

Duidelijkheid in verwachtingen en prestatieniveaus, goed geëquipeerd en opgeleid zijn om het werk aan te kunnen, en zich geruggesteund weten door leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden voor werknemersengagement. 

4. Geef niet de economie de schuld

'De ongunstige omstandigheden' is een bekende rationalisatie voor slechte prestaties. Goede werkgevers draaien er echter niet omheen: zij leggen verantwoording af, voeren veranderingen snel door, geven hoop en bouwen aan een sterke organisatiecultuur - en slagen er zo in tegenslagen te overwinnen. 


5. Schenk vertrouwen, vraag rekenschap en ondersteun teams
Maak duidelijk wie wat doet en mag doen. Vraag en geef rekenschap. Alleen sterke teams (competent, betrokken en ondersteund door en verantwoording afleggend aan het topmanagement) zijn klaar voor de dagelijkse uitdagingen.

6. Doortastend en transparant prestatiemanagement
Erkenning geven aan werknemers voor hun prestaties en tegelijkertijd middelmatigheid sanctioneren, zijn effectieve middelen om de inspanningsbereidheid te prikkelen.7. Streef naar betrokkenheid om een doel te bereiken
Omdat werknemerstbetrokkenheidsmetingen steeds eenvoudiger zijn geworden, jagen bedrijven ook vaker betrokkenheid na. Dit is de verkeerde reden: betrokkenheid moet nagestreefd worden terwille van een duidelijk omschreven doel. Ziekenhuizen bijvoorbeeld streven naar een cultuur van betrokkenheid om aan patiëntbehoeften te voldoen.


Bron: Sigma - Platform voor Kwaliteitsprofessionals


Terug