Print pagina

Beste Werkgevers blinken uit door heldere visie


15 april 2014

Geloofwaardigheid: visie telt

Dimensie Trots
Dimensie Eerlijkheid
Dimensie Respect

De Beste Werkgevers van Nederland zijn duidelijker over hun visie dan organisaties zonder dit predicaat. Het verschil is groter dan in 2013. Dit is een van de bevindingen uit het 'Best Workplaces Onderzoek 2014' van Great Place to Work. 

Dit medewerkersonderzoek bestaat uit 58 stellingen die worden voorgelegd aan 25.000 respondenten in 112 organisaties in 3 categorieën: grote en middelgrote ondernemingen, en kleine en startende ondernemingen. De stellingen zijn gebaseerd op de dimensies Geloofwaardigheid, Respect, Eerlijkheid, Trots en Kameraadschap.Erik van Riet, CEO Great Place to Work: 'Het management is weer gericht op een visie voor de toekomst, de afgelopen jaren stonden meer in het teken van overleven. Opvallend is dat de meeste organisaties de medewerkers hierbij hebben betrokken.'

Geloofwaardigheid: visie telt

Op de lijst van Best Workplaces is de score op de dimensie Geloofwaardigheid gestegen naar 80%. Van de medewerkers van deze organisaties vindt 73% dat het management zijn verwachtingen duidelijk kenbaar maakt - in 2013 was dat 69%. Daarnaast vindt 75% van deze medewerkers dat het management een helder beeld heeft van de richting van de organisatie -eveneens een stijging van 4%. 


Bij organisaties die de lijst van Best Workplaces 2014 niet haalden, blijkt dat medewerkers deze twee aspecten respectievelijk 30% en 29% lager waarderen. 
Top

Dimensie Trots

De scores van Best Workplaces op de dimensie Trots laten een stijging zien van 83% in 2013 naar 85% dit jaar. Opvallend is dat het gevoel van trots ook onder medewerkers bij organisaties die niet op de lijst van Best Workplaces staan, is gestegen. Desondanks is de achterstand van deze organisaties groot te noemen, maar wel kleiner dan in 2013. 

Top

Dimensie Eerlijkheid

97% van de Best Wortkplace-medewerkers vindt dat mensen bij hun organisatie eerlijk worden behandeld onafhankelijk van etniciteit of geloofsovertuiging. Bij de andere organisaties is dit 92%. Dit zijn hoge scores, maar binnen deze dimensie zien we ook lage scores. Zo heeft slechts 58% van de Best Workplace-medewerkers het gevoel eerlijk te delen in de winst, terwijl dit bij andere organisaties 37% is.
TopDimensie Respect

De gemiddelde score van de Best Workplaces op de dimensie Respect is gelijk gebleven vergeleken met 2013: 78%. Binnen deze dimensie zien we bij deze organisaties een opvallende daling op de stelling 'Onze faciliteiten dragen bij aan een goede werkomgeving', namelijk van 83% naar 79%. 

Bij organisaties die de lijst van Best Workplaces niet haalden, is de trend juist omgekeerd: zij scoorden dit jaar 60%, in 2013 was dat 54%. Deze organisaties hebben een sterke focus op praktische aspecten, zoals faciliteiten, en hebben minder aandacht voor hun toekomstvisie.
Top 
 

Bron: Sigma - Platform voor kwaliteitsprofessionals


Terug