Print pagina

Wat kwaliteitsprofessionals moeten weten over Big Data


10 februari 2014

Big data hebben verstrekkende gevolgen - zowel kansen als risico's - voor individu, organisatie en maatschappij. Big data veranderen ook ingrijpend het werk van kwaliteitsprofessionals en zorgen voor nieuwe uitdagingen.

Big data zijn dataverzamelingen die te groot en te complex zijn voor de traditionele dataverzamel- en verwerkingsmethoden. Vanwege de voorspellende waarde ervan speelt Big data analytics een steeds belangrijkere rol bij besluitvormingsprocessen in private en publieke sectoren. Ze zijn daarom het grondmateriaal voor het scheppen van nieuwe vormen van economische waarde. Big data hebben ook een donkere kant en kunnen als er niet goed mee wordt omgegaan, een bedreiging vormen voor de privacy en de grondbeginselen van de democratie. Het recente debat over de afluisterpraktijken van de National Security Agency heeft de vraag opgeroepen hoe we deze bedreigingen een halt kunnen toeroepen.

Wat Big data betekenen voor kwaliteitsprofessionals
Kwaliteitsprofessionals krijgen door de introductie van Big data te maken met nieuwe uitdagingen op het gebied van onderzoek, vooral wat betreft het verzamelen van onderzoeksgegevens en de nauwkeurigheid van uitspraken. In de wereld van Big data verliezen steekproeven hun relevantie en is zelfs het verzamelen van álle data mogelijk. Dat betekent dat er veel meer mogelijkheden ontstaan voor hypothesetoetsend onderzoek. Ook kunnen gegevens vanuit meerdere perspectieven worden benaderd.
Afhankelijk van de kwaliteit van de methoden voor dataverzameling en -analyse neemt ook de nauwkeurigheid van voorspellingen toe. Het gebruik van enorme hoeveelheden data verkleint de verstorende effecten van bepaalde data op de overall-analyse.

Nieuwe vaardigheden
Een belangrijk toekomstig werkterrein van kwaliteitsprofessionals ligt op het gebied van het ondersteunen van hun organisaties bij het verkrijgen van meer data en het gebruik van analysemethoden ter ondersteuning van de besluitvorming. Ook zullen kwaliteitsprofessionals meer data gaan delen met andere organisaties of belanghebbenden of zelfs data hergebruiken voor meerdere doeleinden. Daarvoor zullen ze meer kennis nodig hebben van (voorspellende) statistiek, zoals methoden voor het aantonen van specifieke samenhangen (correlaties) of het gebruik van de beslisboom. Ook zullen ze zich moeten ontwikkelen tot goede partners van big data-analisten. En moeten leren wat computers niet kunnen: dromen, buiten-de-box denken en op avontuur gaan.

Victor Mayer-Schönberger en Kenneth Cukier beschrijven de impact van Big data in Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think

Bron: Sigma - Platform voor kwaliteitsprofessionals


Terug